ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
yolk sac tumors(onk, pat) yolk sak tümörleri, yumurta kesesi tümörleri, endodermal sinüs tümörleri
yttrium-90(nt, rt) radyoaktif itriyum; brakiterapide kullanılan bir radyoaktif madde