Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp

Kanser tedavi yöntemlerinden olan cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve diğer modern tedavi yöntemlerinin etkinliğini arttırmak, yan etkilerini azaltmak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amacı ile kullanılan, ağırlıklı olarak geleneksel Çin tıbbından köken alan tedavi yöntemlerine verilen genel addır. Sıklıkla aynı başlık altında değerlendirilmesine rağmen, tamamlayıcı tıp ve alternatif tıp birbirinden tamamen farklı kavramlardır.