ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
VAC chemotherapy/regimen(f, onk) özellikle ewing sarkomunda kullanılan kemoterap rejimi
vaginectomy(c) vajinektomi; vajenin cerrahi yolla çıkarılması
valvular heart diseasevalvüler kalp hastalığı
valvulitiskalp kapakcık ilhihabı
vasculardamarlı, damarsal,
vascular disordersdamar geçirgenliği,
vascularitydamarlanma
vasculitisvaskülit; damar iltihabı
vasectomy(c) vazektomi; meni kanalının kapatılması ameliyatı
vasoactive drugs(f) vazoaktif ilaçlar
vasoactive intestinal peptidesvazoaktif intestinal peptidler
vasoconstrictordamar daraltan ilaç veya sinir
vasodilatordamar genişleten ilaç veya sinir
venous lesions, radiation-induced(rt) radyasyon sonucu gelişen toplardamar lezyonları
VIP chemotherapy, testicular cancer(f, onk) testis kanserlerinde kullanılan VİP kemoterapisi
Virchow node(onk) batın tümörlerinde supraklaviküler bölgede lenfadenopati (metastaz) in gelişmesi
Virchow-Trosier nodes, hepatocellular carcinoma(onk) hepatosellüler kanserlerde Virchow-Trosier düğümleri
virilismkadında erkeklik özelliklerinin görünmesi
virilizationvirilizm, kıllanmada artış
VP-16 (etoposide)(f, onk) bir kemoterapötik ajan (ilaç)
vulvovaginal carcinoma(onk) vulvo-vajinal karsinom