ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Kaplan-Meier method, clinical trialsklinik çalışmalarda bir sağkalım analiz metodu
Kaposi sarcoma(onk, pat) Kaposi sarkomu; bir çeşit damarsal tümör
kardiakalp
Karnofsky Performance Scale/StatusKarnofsky Performans Skalası/Durumu
karotis(anat) karotis
kelloid(onk, pat) kelloid
keratinkeratin
keratitiskeratit; gözün kornea tabakası iltihabı
keratoacanthoma(onk, pat) keratoakantom
keratoconjunctivitiskornea ve konjunktiva iltihabı
keratosis(pat) keratoz
kerma(fiz) kerma; iyonize radyasyon (gamma ve X-ışını) n havada ölçülen ekspojur birimi
ketamine(f) ketamin
ketoconazole(f) ketokonazol
kidney(anat) böbrek,
kidney cancer(c) böbrek transplantasyonu
Kiel classification, for lymphoma(onk) lenfomalarda Kiel klasifikasyonu
kilo-önek; bin
kilocaloriekilokalori; bin kalori
kilohertz(fiz) kilohertz; frekansı saniyede bin olan radyo dalgası
kilowatt(fiz) kilovat; bin vat
kinesiskinetik; kinetik bilimi
Klinefelter syndromeKlinefelter sendromu
knee(anat) diz
Krukenberg tumour(onk, pat) Krukenberg tümörü
Kupffer cell sarcoma(onk, pat) Kupffer hücreli sarkom