ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
x-ray therapy(rt) X-ışınları ile yapılan radyoterapi
x-rays(r, rt) röntgen ışınları
xero-ön ek; kuru
xerodermaderiyi kurutup kabuklaştıran bir hastalık
xeroderma pigmentosum(onk) kseroderma pigmentosum; ciltte çoklu prekanseröz lezyonlar ve kanserlerinin oluştuğu genetik bir hastalık
xerosis, salivary gland radiotherapy(rt) tükürük bezleri ışınlamasından sonra ortaya çıkan ağız kuruluğu
xerostomiaağız kuruluğu