ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
second-look laparotomy(onk) tedavi sonucunu görmek için ikinci defa laparotomi yapmak
segmentectomy(c) bir segmentin (akciğer) cerrahi yolla çıkarılması
serotonin antagonists(f) serotonin antagonistleri
serous carcinoma(onk, pat) seröz karsinom
serous carcinoma/tumor of ovary(onk, pat) overin seröz karsinomu/tümörü
serous cystadenocarcinoma(onk, pat) seröz kistadenokarsinom
sertoli cell tumor(onk, pat) sertoli hücreli tümör
sertoli cellstestiste bulunan sertoli hücreleri
sertoli-leydig cell tumor(onk, pat) sertoli- leydig hücreli tümör
sertraline(f) sertralin; yeni bir antidepresif ilaç
sigmoids harfi şeklinde, (anat) makattan kalın bağırsağa çıkan şeklindeki ara kısmı; sigmoid
sigmoidoscopysigmoidoskopi
siliconsilikon
simulation(rt) simülasyon; taklit,
simulation unit(rt) radyoterapide simülasyon için kullanılan ünite
small cell carcinoma(onk, pat) küçük hücreli kanser
small cell lung cancer/carcinoma(onk, pat) küçük hücreli akciğer kanseri
small cell osteosarcoma(onk, pat) küçük hücreli osteosarkom
small cell sarcoma(onk, pat) küçük hücreli sarkom
small cell tumor(onk, pat) küçük hücreli tümör
small intestine(anat) ince bağırsak
solitarykemiğin soliter miyelomu,
solitary nodulesoliter (tek) nodül
southern blot hybridizationhücrelerden DNA çekerek genomik değişikliği saptayan teknik
spermsperm sayısı
spermatic(anat) sperma kordonu
spinal astrocytomas(onk, pat) omurilik astrositomları,
spinal axis tumors(anat) omurilik kanalı,
spinal canal tumors(anat) omurilik,
spinal cord compressionomurilik kompresyonu, omurilik sıkışması,
spinal cord injuriesomurilik hasarları,
spinal cord tumors(anat) belkemiği sinirleri,
spinal tumors(anat) spinal kolon, belkemiği, omurga
spindle(onk, pat) iğ hücreli karsinom,
spindle-cell neoplasms(onk, pat) iğ hücreli tümörler
spine(anat) omurga, belkemiği
splanchniciç organlara ait
spleen(anat) dalak
splenectomy(c) dalağın cerrahi yolla çıkartılması
splenic(anat) dalak veni
splenitisdalak iltihabı
splenomegalydalağın büyümesi
Stein-Leventhal syndromeStein-Leventhal sendromu
stemkök hücre transplantasyonu
stenosisstenoz; darlık
stentstent
stereotactic needle biopsystereotaktik iğne biyopsisi
stereotactic radiation therapy(rt) beyin tümörlerinin tedavisinde uygulanan bir çeşit radyoterapi
sterilitysteritite, kısırlık
stromal tumors(onk, pat) stromadan kaynaklanan tümörler