ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
umbilical(anat) umbilikal arter,
umbilical cord(anat) göbek kordonu,
umbilical cord blood (stem cell source)göbek kordon kanı (kök hücre kaynağı) ,
umbilical veins(anat) umbilikal venler; göbek venleri
umbilicus(anat) umbilikus; göbek
un-önek; ız, gayri
unableaciz, beceriksiz
unbiasedönyargılı olmayan; tarafsız, yan etkenlerden etkilenmeden yapılan
ureter(anat) üreter; idrar yolu
ureteralüreter yapışıklığı
ureterectomy(c) üreterektomi
ureterosigmoidoscopy(r) üreterosigmoidoskopi
ureterosigmoidostomy(c) üreterosigmoidostomi
ureterovesical junction(anat) üreter-mesane bileşkesi
urethaneüretan
urethra(anat) üretra
urethralüretra nekrozu,
urethral stricture(anat) üretra sfinkteri,
urethrectomy(c) üretranın cerrahi yolla çıkarılması
urethritisidrar yolu iltihabı
urethrocystography(r) üretrosistografi
urethroscopeidrar yolunun içini gösteren alet
urinalysisidrar tahlili
urinogenitalidrar yolları veya tenasül uzuvlarına ait
urothelial tumorsüroteliyal tümörler
urticariaürtiker
uterine(anat) utero-sakral ligamentler
uterus(anat) rahim
uveal melanoma(onk) gözün uvea bölgesi melanomu
uvula(anat) küçük dil, dilcik