ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Bacillus Calmette-Guerin, BCGtüberküloz aşısı
BACOP regime, for non-Hodgkin lymphoma(f, onk) Hodgkin-dışı lenfomalarda kullanılan kemoterapi rejimi
Bazal hücreli adenoma(onk, pat) bazal hücreli adenom
Bazal hücreli karsinoma(onk, pat) bazal hücreli karsinom
BCG immunotherapyBCG aşısı ile yapılan immünoterapi
BCNU(f, onk) bkz carmustine
Becquerelradyoaktivite birimini tanımlayan bilim adamı
Becquerel unit, Bq(nt, rt) radyoaktivite birimi
beningiki taraflı
bronşialAkciğerin soluk borucuklarına ait,
busulphan(f, onk) bir kemoterapötik ajan (ilaç)
bypassKöprü