ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
jaundicesarılık
jaw(anat) çene
jejunostomy(c) jejunostomi; ince bağırsağın jejunum bölümünün karın duvarına ağızlaştırılması
jejunum(anat) ince bağırsağın üst yarısı
joint(anat) eklem, mafsal, artikülasyon
joule(fiz) jül; on milyon erg eşit olan iş birimi
jugular(anat) juguler ven
jugulodigastric nodes(anat) jugulodigastrik (boyun) lenf bezleri
juvenile 
juxtaönek; yakınında, yanında
juxta-articulareklem yanında