ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Wegener granulomatosis(onk) Wegener granülomatozisi
wheezinghırıltılı solunum
Whipple triad/ procedure(c, onk) pankreas habis tümörlerinde görülen bulgular/ uygulanan cerrahi operasyon
white blood cell countWoringer-Kolopp hastalığı
Working Formulation Classification(onk) Working Formulation Sınıflaması
World Health Organization, WHO(c) yabancıdan alınarak yapılan doku nakli