ONKOLOJİ VE RADYOTERAPİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
rabdomyoma(onk, pat) rabdomiyoma; bir yumuşak doku tümörü
rabdomyosarcoma(onk, pat) rabdomiyosarkom; bir habis yumuşak doku sarkomu
radiationradyasyon,
radiation nephropathy(rt) radyasyon nefropatisi,
radiation biology(rt) radyasyon sonucu gelişen cilt iltihabı,
radiation exposure(rt) radyasyon sonucu gelişen ensefalopati,
radiation injury(rt) radyasyon hasarı,
radiation myelopathy(rt) radyasyon sonucu gelişen miyelopati,
radiation necrosis of brain(rt) radyasyon sonucu gelişen beyin nekrozu,
radiation oncology(rt) radyasyon pnömonitisi,
radiation proctocolitis(rt) radyasyon sonucu gelişen rektal yangı reaksiyonu,
radiation reactions(rt) radyasyon reaksiyonları,
radiation sickness(rt) radyasyon hastalığı,
radiation simulation(rt) radyasyon simülasyonu,
radiation therapy(rt) radyoterapi planlamasında kullanılan simülasyon aygıtı
Radiation Therapy Oncology Group, RTOG(onk, rt) Radyoterapi-Onkoloji Çalışma Grubu,
radical(c) radikal boyun disseksiyonu
radicular painsinir kökü ağrısı
raloxifene(f) raloksifen; bir osteoporoz ilacı
randomrastgele
random sampleistatistik bir bütünü temsil edecek şekilde seçilmiş örnek grup
randomizationrandomizasyon
Rappaport classification, for lymphoma(onk, pat) lenfomalar için Rappaport sınıflaması
rashras onkojeni
ratehız, oran
rationisbet, oran
rationalrasyonel; mantıklı, akıllı
rectosigmoid(anat) kalın bağırsağın rekto-sigmoid bölümü,
rectosigmoid carcinomarekto-sigmoid bölge kanseri
rectovaginal septum(anat) rektovajinal septum
remodellingyeniden biçimleme
remoteuzaktan kontrol
Renal(onk, pat) böbrek adenomu,
renal adenocarcinoma(onk, pat) böbrek adenokanseri,
renal cell carcinoma(onk, pat) böbrek hücreli kanser,
renal disorders(c) böbrek transplantasyonu,
renal pelvic carcinoma(onk, pat) böbreğin pelvis bölümünün karsinomu,
renal vein(anat) böbrek toplar damarı
Reninrenin
Reoxygenation(rt) ışınlanan dokunun yeniden oksijenlenmesi
Repair(onk) tamir
Replacementeksik olanı yerine koyma tedavisi
Replication(g) kromozomların kendini kopya etmesi
Repolarizasyonrepolarizasyon; yeniden kutuplaşma
Repopulation(onk) repopülasyon
reproductive functionsüreme organ fonksiyonları
reproductive organsüreme organları
Rhabdomyoma(onk, pat) rabdomiyom; selim çizgili kas tümörü
rhabdomyosarcoma(onk, pat) rabdomiyosarkom, habis bir çizgili kas tümörü