Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Sağlık Bakanlığı’nın Birlikte Kullanım Protokollerine Dayanarak Yayımladığı Sözleşme Hk.

Değerli Üyemiz,

Sağlık Bakanlığı’nın Birlikte Kullanım Protokollerine Dayanarak Yayımladığı Sözleşme hakkında hukuk büromuzun görüşü, Sözleşme Hakkında TTB’nin Görüşü ve Sözleşme İtiraz Dilekçesi Örneği ektedir. Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Ek1: Sözleşme İtiraz Dilekçesi Örneği

Ek2: Sözleşme Hakkında TTB’nin Görüşü

Ek3: Sözleşme Hakkında Hukuk Müşavirimizin Görüşü