Sindirim Sistemi Kanserleri

Kolon kanserleri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre erke ve kadınlarsa en sık görülen ilk 3 kanser arasında olup tüm Dünya’da yıllık 1.8 milyon kişi kolon kanser tanısı almakta ve yıllık yaklaşık 860.000 ölüm gözlenmektedir (1). Ülkemiz Sağlık Bakanlığı verilerine görede kolon kanserleri erkek ve kadınlarda 3.sıklıkta görülen kanserdir (2). Son yıllardaki etkin tedaviler sayesinde ölüm riskinde azalma sağlanmıştır.

Kolon kanserlerinde en sık gördüğümüz belirtiler: Dışkılama alışkanlıklarında ishal-kabızlık gibi değişikliklerin olması ve uzun sürmesi, dışkılama sırasında tam boşalmadığı hissi, dışkıda taze kan görülmesi ve/veya dışkı renginde koyulaşma, karında şişkinlik, kramp tarzında ağrı veya gaz şikâyeti, açıklanamayan kilo kaybı olması ve halsizlik çabuk yorulma görülmesidir (3). Bu sebeple yukarıda ki şikayetlerden bir veya birkaçı sizlerde uzun süreden beri (1-2 ayı geçen sürede) mevcut ise mutlaka aile hekiminize veya uzman bir doktora başvurmanız erken tanı ve tedavi açısından oldukça önemlidir.