Meme Kanseri

Meme kanserinin en yaygın belirtisi memede ağrısız bir kitlenin hissedilmesidir. Ancak, hastaların %10 kadarı, kitle olmaksızın ağrı hissetmektedir. Meme kanserinin daha seyrek görülen belirtileri arasında, göğüste oluşan geçici olmayan değişimler, (örneğin kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar, ve akıntılar, aşınma, göğüs ucunun hassaslaşması yada içe dönmesi de dahil olmak üzere göğüs ucu belirtileri yer almaktadır. Tedavisi en kolay olan erken evredaki meme kanserleri tipik olarak hiç bir belirti göstermezler. Bu nedenle, kadınların meme kanserinin erken tanısı için önerilen kontrol programlarını uygulamaları çok önemlidir. Meme kanserine erken evreda tanı konması, tedavi seçeneklerinin sayısını, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını önemli oranda arttırır. Erken tanı için temelde önerilen birbirlerini tamamlayıcı üç yöntem vardır;

 • Kişisel (Kendi kendine yapılan) göğüs kontrolleri

 • Klinik (Doktor tarafından yapılan) göğüs kontrolleri

 • Mamografi

Normal de doktorlar 20 yaşından sonra her ay kişisel göğüs kontrollerinin yapılmasını, kırk yaşından sonrada yılda bir kez olmak üzere klinik göğüs kontrollerini ve mamografiyi önermektedirler. Ancak daha sonraki mamogramlarınıza referans olması için otuzlu yaşlarınızda en azından bir mamografi çektirerek saklamanız önerilir Aile tarihçesi, ırk, ilk adet yaşı, çocuk sayısı gibi pek çok faktör kadınların meme kanseri için yüksek risk taşıyıp taşımadığını belirler. Aşağıdaki sorulara verilen cevaplar meme kanseri riskinin belirlenmesine yardımcı olabilir.

 • İlk âdetinizi 12 yaşından önce mi gördünüz?

 • İlk çocuğunuza 30 yaşından önce mi sahip oldunuz?

 • Anneniz veya varsa kız kardeşiniz meme kanseri hastası mı?

 • Meme kanseri olmuş kızınız var mı?

 • Daha önce hiç göğüs biyopsisi yaptırdınız mı?

 • Bu biyopsilerinizin sonucunda kanser öncesi hücrelere rastlandı mı?

 • Bu biyopsilerinizin sonucunda erken (yayılmamış) kansere rastlandı mı?

Aşağıda temel risk kategorileri ve temel risk kategorisi olduğu düşünülen bazı risk faktörleri yer almaktadır.

 • Yaş

 • Genetik

 • Kişisel tarihçe

 • Aile tarihçesi

 • Biyopsi sonucu habis olmayan oluşumlar tespit edilmesi

 • Adet görmeye başlama yaşı

 • Gecikmiş doğum

 • Alkol

 • Sigara

 • Yemek alışkanlıkları

 • Kilo

 • Önceki radyoterapiler

 • Hormon tamamlayıcı tedavi (HRT)