Genç Onkolog Temsilcisi Sonucu

Değerli Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyeleri;

Derneğimizin yan dal Genç Onkolog temsilciliği için yapılan elektronik oylama sonucunda Dr.M.Akif Öztürk seçilmiştir.

Genç Onkolog Grubu Uzman Temsilcisinin Görevleri:

· TTOD Yönetim Kurulu’nda Genç Tıbbi Onkoloji Uzman’larının oy hakkı olmaksızın temsil edilmesini sağlamak,

· Mecburi Hizmet sürecinde uzmanların yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini TTOD yönetim Kurulu’na iletmek,

· Tıbbi Onkoloji Derneği’nin Eğitim Planlama ve Organizasyon (EPOK) Kurulu’na bağlı kurs düzenlemelerine katkıda bulunmak,

· Avrupa Medikal Onkoloji Derneği (European Society of Medical Oncology (ESMO), Genç Onkologlar
Grubu’nda (Young Oncologists Group) ülkemizi temsil etmek,

· Genç Tıbbi Onkoloji uzmanlarının yurt dışı ve yurt içi eğitim, araştırma, burs gibi etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak,

· Tıbbi Onkoloji Yan Dal Asistanları ile iletişimi ve işbirliğini sağlamak

Genç Onkolog temsilciliğine seçilen arkadaşımızı kutlar, başarılı bir çalışma dönemi dileriz.


Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu