Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Tarihi

Tıbbi Onkoloji Derneği’nin kuruluş başvurusu 05.08.1996 tarihinde 7 kurucu üye Bülent Berkarda, Metin Aran, Haluk Onat, Süheyla Serdengeçti, Necdet Üskent, Erkan Topuz ve Evin Büyükünal tarafından İstanbul’da yapılmıştır. Tıbbi Onkoloji Derneği’nin kuruluş amaçları Türkiye'deki tıbbi onkoloji uzmanlarının haklarını korumak, yurt dışı muhataplarıyla karşılıklı ilişkiler kurmak, tıbbi onkoloji eğitimini düzenlemek, denetimini sağlamak ve bu doğrultuda mezuniyet sonrası kurs, toplantı ve kongreler düzenlemektir. Bu amaçlar doğrultusunda oluşturmuş olduğu tüzüğünün kabul edilmesi ile 15.3.1997 tarihinde kuruluşunu resmen tamamlamıştır. Derneğimizin kuruluşunda ülkemizde bulunan 30 tıbbi onkoloji uzmanının hepsi derneğe üye olmuştur. İlk 4 dönem Dernek Başkan’lığını Bülent Berkarda yapmıştır. Tıbbi Onkoloji Derneği bu dönemde çeşitli kurslar düzenlemiş, proje ve yurt dışı eğitim destekleri vermiş ve 2001 yılında düzenlenen Ulusal Kanser Kongresi düzenleyicileri arasında yer almıştır.

Derneğimiz kuruluşundan itibaren 2 yılda bir 10 olağan genel kurul ve tüzük değişiklikleri gerektiren önemli kararlar için 3 olağanüstü genel kurul yapmıştır. Derneğimizin 2004 yılında yaptığı 1. olağanüstü Genel Kurul’unda başkanlık süresinin 2 yıl ile sınırlandırılması, geçmiş ve gelecek dönem başkanlarının ve farklı bölgelerden temsilcilerin yönetim kurullarında yer alması gibi sürekliliği ve temsiliyeti sağlayacak olan maddeler tüzüğe eklenmiştir. Bu sayede derneğin kurumsallaşması ve katılımcı olması özellikleri açısından önemli adımlar atılmıştır.

Derneğimiz 2003 yılında yapılan ülkemizin en önemli kanser kongresi olan Ulusal Kanser Kongresi (UKK) Genel Kurul’unda; Ulusal Kanser Kongre’lerinin Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Pediatrik Onkoloji derneği ile ortaklaşa bir konsorsiyum ile düzenlenmesi kararı almıştır. Bu yıldan itibaren Ulusal Kanser Kongreleri bu üç dernek tarafından 2 yılda bir yapılmaktadır.

Haluk Onat’ın Başkanlık yaptığı 2004-2006 döneminde derneğimiz kurumsallaşma aşamasına geçmiştir. Bu dönemde Yeterlilik Kurulu, Eğitim ve Koordinasyon Kurulu, Bölge Temsilciliği yönergeleri oluşturulmuş ve bu kurullar 2005 yılında yapılan 2.olağanüstü Genel Kurul’unda dernek tüzüğüne eklenmiştir. Derneğimizin Uzman Temsilcileri, Yan dal Temsilcileri, Bölge Temsilcileri 2005 yılından itibaren seçilmeye ve dernek kurullarında yer almaya başlamıştır.

Hukuk Danışmanlığı, kurumsal web sitesi hizmetleri bu dönemde verilmeye başlanmış, daha sonraki dönemlerdeki yönetim kurulu üyelerinin katkıları ile geliştirilmiş ve halen faaliyetlerine devam etmektedir. İlk yeterlilik sınavı 2005 yılında yapılmış ve dernek eğitim kadrosunda olan üyelerimize Yeterlilik Belge’leri verilmiştir. Bu dönemde oluşturulan araştırma, yayın ve eğitim destek programlarından üyelerimiz halen yararlanmaya devam etmektedir.

Derneğimizin düzenlediği ilk Tıbbı Onkoloji Kongresi 2006 yılında yapılmıştır ve 2 yılda bir yapılmaya devam etmektedir. Ülkemiz ve Yunanistanlı meslektaşlarımızın işbirliği ile ortak sempozyumlar 2005 yılından itibaren yapılmaya başlamıştır. Derneğimizin katkılarıyla Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği’nin düzenlediği o yıla kadarki en yüksek katılımlı ESMO kongresi 2006 yılında İstanbul’da düzenlenmiştir.

İdris Yücel’in Başkanlık yaptığı 2006-2008 döneminde üye sayısı 222‘ye yükselmiştir. Çeşitli ulusal ve uluslar arası ortak sempozyumlar, kurslar ve eğitim faaliyetleri devam etmiştir. İstanbul’daki dernek merkezinin dekorasyonu tamamlanarak Mayıs 2007’de açılışı yapılmıştır. Bu dönemde basın faaliyetlerine yönelik çalışmalar başlatılarak kanserle ilgili yayınlar takip edilmiş ve basın toplantıları düzenlenmiştir. Yunanistanlı meslektaşlarımızla bir önceki dönemde başlatılmış olan işbirliği diğer Akdeniz ülkelerinin katılımı ile geliştirilerek Mediterrenean Multidisiplinary Oncology Forum adı altında düzenli kurumsal bir yapıya dönüştürülmüştür.

Ahmet Demirkazık’ın Başkanlık yaptığı 2008-2010 döneminde Derneğimizin gelişen ihtiyaçları doğrultusunda, “Tıbbi Onkoloji Derneği İktisadi İşletmesi” kurulmuştur. Bu dönemde Tıbbi Onkoloji Çekirdek Eğitim Müfredatı oluşturularak Tıbbi Onkoloji Okulu adı altında düzenli eğitim programları başlatılmıştır. Bu programlar halen mezuniyet sonrası Eğitim Kursları kapsamında devam etmekte ve web sitemizde yayınlanmaktadır.

‘’Best of ASCO’’ toplantıları ASCO ile işbirliği ile kurumsal olarak 2010 yılından itibaren düzenli olarak yapılmaktadır. Türk Radyasyon Onkolojisi ve Üroonkoloji Dernekleri ile birlikte“Disiplinler Arası Üroonkoloji” toplantıları yapılmaya başlanmış ve halen devam etmektedir.

Tıbbi Onkoloji’nin Türkiye’deki durumu, Sorunlarımız ve Üniversitelerdeki Rotasyon Problemi" Türkiye’de Yan dal Zorunlu Hizmet Sorunu ve Çözüm Önerileri" konularında raporlar hazırlanarak TBBM Başkanı ve Sağlık komisyonu başkanı ile görüşmeler yapılmıştır. Türkiye’de pilot merkez olarak seçilen tıbbi onkoloji kliniklerine Tıbbi Onkoloji Eğitim Hemşiresi Yetiştirilmesi Projesi kapsamında eğitim hemşireliğinin kurumsallaşması amacına yönelik girişimler başlatılmıştır.

Derneğimizin 2010-2012 yılları arasındaki Başkan’lığı Şuayib Yalçın tarafından yapılmıştır. Bu dönem dernek üye sayısı 393’ e ulaşmıştır. Tıbbi Onkoloji Derneği’nin, isminin başında “Türk” kelimesini kullanmak için yapmış olduğu başvurusu, 31.08.2012 tarihli İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edilmiş ve derneğimizin isminin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olması uygun bulunmuştur. Derneğimiz 2012 yılında ‘’Union for International Cancer Control’’ UICC’ye üye olmuştur. Web sitemiz üzerinden uluslar arası yayınlara ulaşabilme imkanı sağlanmıştır. Van Depremi nedeniyle Van Bölge Merkez Eğitim ve Araştırma Hastanesine derneğimiz tarafından 2 adet konteyner bağışlanmıştır.

Derneğimizin Onur Kurulu ve Genç Onkologlar Kurulu oluşturulması bu dönemde karar alınarak 2012 yılında yapılan olağan Genel Kurul’da tüzüğe eklenmiştir. "Genç Onkologlar’’ ESMO tarafından da onaylanarak uluslar arası bir statüye kavuşmuştur. Halen Genç Onkologlar’dan oluşan bir ekip ESMO'nun "hastalar için kanser klavuzlarını’’ türkçeye çevirmektedir ve tamamlandığında ESMO web sayfasında Türkçe olarak yer alacaktır.

Derneğimiz kuruluşundan itibaren hekimlerin ve tıbbi onkologların sorunları ve çıkarılan yasalarla ilgili konularda hem tek başına, hem de diğer derneklerle ve Türk Tabipler Birliği ile birlikte özlük hakları için çaba sarfetmiştir ve halen de bu konudaki aktiviteleri devam etmektedir.

Derneğimizin çeşitli dönemlerinde oluşturulmuş olan tüm kurumları çalışmalarına devam etmekte ve yapmış olduğu eğitim faaliyetleri kurslar kongreler, araştırma, proje, yurt dışı eğitim destekleri, web sitesi faaliyetleri kesintisiz olarak düzenli olarak yürütülmektedir. Üyelerimizin, gelecek yönetim ve kurullarının katkıları ile daha da gelişmeye ve kurumsallaşmaya devam edecektir.