Genel Uzman Temsilcisi Sonucu

Değerli TürkTıbbi Onkoloji Derneği Üyeleri;

Derneğimizin genel uzman temsilciliğine yapılan elektronik oylama sonucunda eşit oy alan Uzm. Dr. Özgür Tanrıverdi ve Doç. Dr. Yeşim Yıldırım seçilmiştir. TTOD yönetim kurulu kararıyla 2 yıllık görevlendirme süresini birer yıl paylaşacaklardır. 2013yılında Dr. Özgür Tanrıverdi, 2014 yılında ise Dr. Yeşim Yıldırım Genel Uzman Temsilcisi olarak görev alacaktır.

Genel Uzman Temsilcisi’nin Görevleri;

· Tıbbi Onkoloji Uzmanlarını (40 yaş üstü) TTOD Yönetim Kurulu’nda oy hakkı olmaksızın temsil
edilmelerini sağlamak,

· Tıbbi Onkoloji Uzmanlarını (40 yaş üstü) eğitim, araştırma ve özlük hakları ile ilgili sorun ve çözüm
önerilerinin Yönetim Kurulu’na iletilmesini sağlamak,

· Tıbbi Onkoloji Uzmanlarını (40 yaş üstü) yurt dışı ve yurt içi eğitim, araştırma, burs gibi etkinliklerinin
organizasyonunu sağlamak,

· Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin Eğitim Planlama ve Organizasyon (EPOK) Kurulu’na bağlı kurs
düzenlemelerine yardımcı olmak.

Genel Uzman temsilciliğine seçilen arkadaşlarımızı kutlar, başarılı bir çalışma dönemi dileriz.


Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu