Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik

Değerli Üyemiz,

Resmi Gazete’nin 14 Kasım 2014  tarih 29175 sayılı nüshasında Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış ve ekte sunulmaktadır.

Kanuna eklenen ek maddelerle yükseköğretim personeline maddelerde gösterilen oranlarda “Yükseköğretim Tazminatı” ve “Akademik Teşvik Ödeneği” adıyla ödemeler yapılması düzenlenmiştir. Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

TTOD Hukuk Danışmanlığı