Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

TTOD Covid Pandemisi Danışma Kurulunun Tıbbi Onkologlara Yönelik Güncellenmiş Önerileri

Değerli Üyemiz,

 Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Covid Pandemisi Danışma Kurulunun Tıbbi Onkologlara Yönelik Güncellenmiş önerileri ekteki dosyadadır.

 Saygılarımızla

 Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

EK 1:  Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Covid Pandemisi Danışma Kurulunun Tıbbi Onkologlara Yönelik Güncellenmiş önerileri