Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Genç Onkologlar Grubu Yönergesi

Değerli Genç Onkolog Meslektaşlarım,

Gerek Yönetim Kurulu (YK) olarak düşüncemiz gerekse Stratejik Planda YK’na önerilen amaçlar arasında Genç Onkologların derneğimizle bağının daha da güçlendirilmesi düşüncesi var.

Tüzüğümüzde de zaten bu amaca yönelik hedefler oluşturulmuş, biz YK olarak bu hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmak arzusuyla yeni bir yönerge oluşturduk.

Bu yönergedeki kurallar daha da geliştirilmek için sizin katkı ve önerilerinize de açıktır.

Bu yönergeyi hayata geçirerek sizlerin dernek içindeki temsiliyeti ve ağırlığını artırmak amacı ve beklentisi içerisinde bilginizi rica ederim.

Saygılarımla

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Yönetim Kurulu adına

Dr. Serdar Turhal

Ek: Genç Onkologlar Grubu Yönergesi