Tıbbi Onkoloji Derneği Canlı Yayın
a) Tıbbi onkoloji alanında yeterliliğin ulusal düzeyde sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak,
b) Yeterlik sınavları tarihlerini, giriş aidatını belirlemek ve yıl başında ilan etmek,
c) Sınav listelerini onaylamak,
d) Sınav sonuçlarını ilan etmek ve belgeleri onaylamak,
e) Yönetim kuruluna altı aylık Çalışma Raporları sunmak