Tıbbi Onkoloji Derneği Canlı Yayın

Yeterlik Kurulu aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulur.

A) Yeterlik Kurulu Türk Tıbbi Onkoloji Derneği yönetim kurulu tarafından belirlenen en az 7 yıllık tıbbi onkoloji uzmanlığı olan 7 üyeden oluşur. Üyelerden biri dernek yönetim kurulu ile koordinasyonu sağlamak amacıyla dernek yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirilir. Yan dal asistan temsilcisi de oy hakkı olmadan yeterlik kurulunun üyesidir.
B)Yeterlik Kurulu üyeleri üst üste iki dönemden çok görev alamazlar.

C)Yeterlik Kurulu başkanı ve yeterlik kurulu tarafından seçilen bir diğer üye seçildiği dönemden sonraki dönemde yeterlilik kurulunun tabii üyesi olur.
D)TTOD Bölge temsilcileri Yeterlik kurulunda görev alabilirler.  Görev aldıkları takdirde Bölge temsilciğinden ayrılmaları gereklidir.  
E)Yeterlik Kurulu TTOD Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

F)Yeterlik Kurulu gerektiğinde TTOD yönetim kurulundan alt çalışma grupları, kurullar ve komisyonlar oluşturulmasını talep edebilir.

G)Oluşturulan alt kurul, komisyon ve gruplar yeterlilik kurulu altında faaliyet gösterirler ve yeterlilik kuruluna karşı sorumludurlar.