Tıbbi Onkoloji Derneği Canlı Yayın

Tanım: Yandal asistanlarının eğitim süreleri boyunca, medikal onkoloji uzmanı yeterliliğine ulaşmalarını sağlayacak konuları ve akademik faaliyetlerini takip etmelerine yardımcı olan online karnedir.  Bu karnede; klinik içi eğitim etkinlikleri, katıldığım kurslar, akademik çalışmalarım (örneğin: yayınlar, seminer, sunum), projelerim, indeks olgularım, rotasyonlarım, sınavlarım, medikal onkoloji tüm konu başlıklarında kendi bilgimi düzeyim bölümü olmak üzere çeşitli alt bölümler mevcuttur.

Amaç: Yandal asistanları eğitim süreleri boyunca öğrendikleri konuları, klinik vakaları, makale, seminer, yayın gibi akademik faaliyetleri bu online karneye kaydederek kendi gelişimlerini takip edebilmekte ve eksik gördükleri konuları belirleyebilmektedirler. Bu online karne ile her yandalcının eğitimi ortak bir payda da buluşarak eğitimde standardizasyonda hedeflenmiştir.

Nasıl giriş yapılır? Yandal uzmanlık eğitim dosyasına giriş yapabilmek için, medikal onkoloji yandal asistanı olmak yeterlidir. Yandal asistanları eğitime başladığı ilk günden itibaren online form doldurularak, yandal asistanı olduğu onaylandıktan sonra, ücretsiz olarak iletilen şifre ile sisteme giriş yapabilirler.

Girişten Sonraki Aşamalar: Yandal asistanları sisteme giriş yaptıktan sonra online ortamda medikal onkoloji konu alt başlılarından kendilerinin bilgi düzeylerini nasıl görüyorlarsa (yeterli, yetersiz gibi..) işaretleyebilir ya da proje, seminer, yayın, kongre katılımı gibi faaliyetleri gerçekleştirdiğinde başlık, yer ve zaman bilgisi girerek sisteme kayıt edebilirler. Siteme ayrıca yaptığı rotasyonlarını, yurtiçi ve dışı yeterlik (Board) sınavı puanlarını işleyebilmektedirler. Bu kayıtlar yapılır yapılmaz otamatik e-mail ile eğitimlerinden sorumlu öğretim üyesine bildirilmektedir. Öğretim üyeleri de kendilerine özel verilen şifrelerle sisteme giriş yapmakta ve eğitiminden sorumlu olduğu yandal asistanın yaptığını bildirdiği faaliyetlere onay vermesiyle işlenen bilgiler sistemde onaylı hale gelmektedir. Yandal asistanı kendini eksik gördüğü konuları sorumlu öğretim üyesine bildirme fırsatı yakalayarak geri bildirim yapabilmekte ve ilgili öğretim üyesince bu eksikliklerin giderilmesi sağlanmaktadır.  

 

Yandal asistan eğitim gelişim dosyası online olması, kullanımındaki kolaylık ve yandal asistanlarının eğitimleri boyunca doldurup geri bildirim alabilecekleri Türk Tibbi Onkoloji Derneğinin eğitim destek aracıdır.

Çalışma Karnesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Yandal Uzmanlık Eğitim Dosyası Örneği

Klinik içi Eğitim Etkinlikleri
 Katıldığım Kurslar  
 Akademik Çalışmalar  
 Projelerim  
 Tezim  
 İndeks Olgularım  
 Rotasyonlarım  
 Sınavlarım  
 Bilgi Değerlendirmesi