Tıbbi Onkoloji Derneği Canlı Yayın
Türkiye'deki Onkoloji uzmanı yetiştirme programlarının kanser hastalarına en doğru tedaviyi uygulayacak yetkinlikle yetiştirilmesi için TTOD olarak ABD ve Avrupa’daki örneklere ek olarak, Türkiye’deki diğer uzmanlık derneklerinin yaklaşımlarını da göz önünde bulundurarak, Tıbbi Onkoloji Eğitimi veren kurumlara yönelik bir akreditasyon programı geliştirdik.

Ekteki bağlantılarda belgelerini bulacağınız merkez akreditasyon belgelendirme sürecinin tamamlanmasında ihtiyaç olursa Yeterlik Kurulu olarak katkıda bulunmaya da hazırız.

Akreditasyon ile ilgili Yazı
Dekanlık uygundur yazısı
TTOD Akreditasyon Kılavuzu Final
TTOD Akreditasyon Standartları
TTOD Eğitim Kurumlarının Akreditasyonu Merkez Formu Final