TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERENEĞİ
YETERLİK KURULU
2019 YETERLİK SINAVI KLAVUZU

Sınavın Adı

Türk Tıbbi Onkoloji Yeterlik Sınavı

Sınav Dönemi

2019

Sınav Tarihi

20 Nisan 2019

Sınav Yeri

Antalya 23. UKK sırasında

Sınav giriş koşulları

-Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak
-Tıbbi Onkoloji Uzmanlık eğitimin 3. yılı içinde olmak.*

Başvuru süresi

12 Şubat 2019-15 Nisan 2019

Başvuru merkezi

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Sekreterliği

Başvuru süreci

Adaylar TTOD üyesi iseler e-posta ya da posta yoluyla yazılı olarak sınava girmek istedikleri belirtirler.

Sınav içeriği

Tıbbi Onkoloji Uzmanlığı Eğitim Müfredatı

Soru sayısı

100

Soru tipi

Çoktan seçmeli, 5 seçenekli tek doğru cevaplı

Soru dağılım

Alanlar

Soru sayısı

Temel Onkoloji

20

Meme Kanseri

9

Toraks Kanserleri

9

Kolorektal Kanserler

9

Kolorektal Dışı GİS Kanserleri

9

Baş Boyun Tümörleri

5

Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

3

Ürogenital Tümörler

6

Jinekolojik Tümörler

7

Hematolojik Kanserler

5

Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri

5

Destek Tedaviler

6

Cilt Tümörleri

3

Diğer Konular

4

Toplam

100

Değerlendirme

Başarı puanı her sınav için soru zorluğuna göre her seferinde Nedelsky Metodu ile değerlendirilecektir.

Başarı puanı

**

Kaynaklar

-Temel kitaplar:
1- Devita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles and Practice of Oncology (Cancer: Principles & Practice (DeVita) (2 Vols), 2011 ve 2015 .Lippincott Williams and Wilkins.

2- Abeloff's Clinical Oncology, 5th Edition. Expert Consult, 2014. Ed. John E. Niederhuber, MD, James O. Armitage, MD, James H Doroshow, MD, Michael B. Kastan, MD, PhD and Joel E. Tepper, MD.

3- Drug Information Handbook for Oncology, 12th Edition, Ed. Diedra L. Bragalone, Lexicomp, 2014

4- Cancer Treatment Ed.Haskell CM

- Tedavi rehberleri
1. ASCO rehberleri
2. ESMO rehberleri
3. NCCN tedavi klavuzu
- Güncel Randomize Çalışmalar

Örnek Soru

Erkelerde Türkiye?de en sık görülen kanser hangisidir?
A-)Akciğer Kanseri
B-)Meme Kanseri
C-)Kolon Kanseri
D-)Mide Kanseri
E-)Malign Melanom

Açıklamalar

*Yeterlik sınavında başarılı olan Tıbbi Onkoloji Uzmanlık eğitimin 3. Yılındaki Tıbbi Onkoloji Uzmanlık öğrencilerine yeterlilik belgeleri Tıbbi Onkoloji Uzmanı olduğunda verilir.
**Başarı puanı sınavın Nedelsky metodu ile değerlendirmesi ile oluşur