Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Covid 19 Pandemisi Danışma Kurulunun Kanser Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Öneriler