Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp

Amerikan Entegratif Onkoloji Derneği (SCI) tarafından 2009 yılında yayınlanan rehber önerileri;

  • Meditasyon, hipnoz, yoga, tai chi ve müzik tedavileri: Aksiyete, uyku bozukluğu, kemoterapi ilişkili bulantı-kusma, kronik ağrı ve hayat kalitesinde iyileşme sağlamak amacı ile standart tedavilere ek olarak önerilebilir.
  • Masaj tedavisi: Anksiyete ve ağrı kontrolü, meme kanseri cerrahisi sonrasında lenf nodu drenajına katkıda bulunmak amacı ile uygulanabilir. Ancak kanser lezyonlarına ve yakınına, büyümüş lenf nodu bölgelerinin yakınına ve radyoterapi alanına, kateter yakınına veya kanama riski olan bölgelere derin ve yoğun basınç uygulanması önerilmemektedir.
  • Düzenli fiziksek aktivite ve egzersiz: Duygu-durum, yaşam kalitesi, fiziksel fonksiyon ve bulantı kontrolünde olumlu etkileri saptanmıştır. Özellikle meme kanserli hastalarda, kemoterapi sürecinde daha kısa süreli önerilmek koşulu ile, kemoterepi ve diğer medikal tedavilerin tamamlanması sonrasında da düzenli egzersiz önerilmektedir. Tedavilerini tamamlamış kanser hastaları için en az haftada 3 gün-20 dakika yüksek tempoda ya da en az haftada 5 gün-10 dakika orta tempoda düzenli egzersiz önerilmektedir.
  • Akupunktur: Ağrı, kemoterapi ilişkili bulantı ve kusma ve sinir hasarı, radyoterapiye bağlı ağız kuruluğu, menapoz sonrası gelişen sıcak basması ve sigara bırakma tedavisinde uygulanabilir.