Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp

İyi dizayn edilmiş bilimsel çalışmaların sonucunda, yararı kanıtlanmış, modern tıp uygulamaları ile birlikte kullanılabilen yöntemlere verilen isimdir. Tedavi etmekten ziyade, hastalığın ya da tedavilerin neden olduğu şikayetleri azaltmayı hedefler. Bu nedenledir ki, günümüzde onkoloji klinikleri tamamlayıcı tıp yöntemlerine yer vermekte ve hastalarını bu tedaviler konusunda aydınlatmaya özen göstermekteler. T.C. Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde, bu uygulamaların ancak eğitimini almış sertifikalı hekim gözetiminde ve sertifikalı merkezlerde, hangi hastalık ve durumlarda uygulanabileceği açıkça belirlenmiştir. Ülkemizde bazı merkezlerde uygulanmakta olan ozon tedavisinin ise, metastazı olan, kemoterapi veya radyoterapi almakta olan onkoloji hastalarında uygulanmasının tehlikeli sonuçlara yol açabileceği net bir dille vurgulanmıştır.