Meme Kanseri

Kanser hücrelerde başlar. Normalde hücreler büyür, yeni hücreler oluşturur ve yaşlandıklarında da ölürler. Bu döngüde yanlış giden durumlar olursa, kontrolsüz bir büyüme ve bölünme gerçekleşir ve tümör oluşur. Her tümör kanser değildir. Tümörler iyi huylu ve kötü huylu olarak iki gruba ayrılırlar. Kötü huylu tümörlere kanser denilmektedir.

Meme kanseri; genellikle memede bulunan lobüllerin (süt salgılayan bezler) veya duktusların (süt taşıyan kanallar) kötü huylu tümörleridir. Bazen memedeki yağ veya bağ dokusunda da gelişebilir fakat az görülür.

Meme kanseri, tüm dünyada akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkta görülen kanserdir. Kadınlarda en sık görülen kanserdir. Tüm dünyada yaklaşık olarak her 8 kadından birinde meme kanseri gelişebileceği tahmin edilmektedir.

Meme kanserleri, kanserin çevre dokuya yayılıp yayılmamasına göre ikiye ayrılır:

  1. İnvaziv olmayan meme kanserleri: Kanser oluştuğu yerde kalmış ve çevre dokuya yayılmamıştır. Eğer süt kanallarında (duktus) oluşmuş ve çevre dokulara yayılmamış ise Duktal carcinoma in situ (DCIS), süt bezlerinde (lobül) oluşmuş ve çevre dokulara yayılmamış ise Lobüler carcinoma in situ (LCIS), adını almaktadır.

  2. İnvaziv olan meme kanserleri: Kanser oluştuğu yerden çevre dokuya ilerlemiştir. Süt kanallarından (duktuslar) başlayan tipine İnvaziv duktal karsinom, süt bezlerinden (lobüller) başlayan tipine İnvaziv lobüler karsinom denilir. Ayrıca inflamatuar meme karsinomu, Paget hastalığı, Filloides tömür gibi invaziv meme kanseri tipleri de vardır. İnvaziv duktal karsinoma, tüm meme kanseri tipleri içinde %80 oranı en sık görülen tipidir. İkinci sıklıkta invaziv lobüler karsinom görülür.

Meme kanseri ayrıca hormona göre de alt gruplara ayrılmaktadır:

  1. Hormon Reseptör (+) olanlar: Meme kanserlerinin yaklaşık 2/3’ünü oluşturur. Kanseri oluşturan hücrelerin östrojen ve/veya progesteron hormonlarına ihtiyaç duyduğu anlamına gelmektedir.

  2. HER2 (+) olanlar: Kanserli hücre yüzeylerinde “Human Epidermal Growth Factor Receptor 2” denilen bir protein bulunmaktadır. Bu aşırı HER2 proteini, kanserli hücre büyümesini tetiklemektedir. HER2 (+) meme kanserleri hormon negatif veya pozitif olabilir.

  3. Triple (-) olanlar: Kanser hücrelerinde üç reseptörün (östrojen, progesteron ve HER2) hiçbiri yoktur.