Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğer vücudumuzun oksijen gereksinimini sağlayan, solunum sistemi organıdır. Her organ gibi akciğer de birçok hücreden oluşur. Bu hücreler, akciğerin normal olarak görevini yapabilmesi için ihtiyaç doğrultusunda bölünerek çoğalırlar. Akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer dokusundan oluşan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıdır. Burada oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyür, daha ileriki aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak organlara yayılarak (karaciğer, kemik, beyin vb. gibi) hasara yol açarlar. Bu yayılmaya metastaz adı verilir.

Akciğer kanserleri temel olarak 2 gruba ayrılırlar.

  • Küçük hücreli dışı akciğer kanseri

  • Küçük hücreli akciğer kanseri

Akciğer Kanseri Türleri:

  • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri: sık rastlanan akciğer kanseri türü olan küçük hücreli dışı akciğer kanserinin birkaç farklı türü vardır. Her biri farklı kanser hücrelerine sahiptir ve farklı şekillerde büyür ve yayılır. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri türleri, kanserde bulunan hücre türlerine ve hücrelerin mikroskop altında nasıl göründüğüne göre adlandırılır: Skuamöz hücreli karsinom (epidermoid karsinom), büyük hücreli karsinom ve adenokarsinom sık karşılaşılan küçük hücreli dışı akciğer kanseri türleridir. Daha az rastlanan tipleri ise pleomorfik, karsinoid tümör, tükürük bezi karsinomu ve sınıflandırılmamış karsinomdur.

  • Küçük Hücreli Akciğer Kanseri: daha az rastlanan akciğer kanseri türü olan küçük hücreli akciğer kanserinin içerdiği kanser hücreleri ve mikroskop altında görünüm şekillerine bağlı olarak 2 farklı türü vardır: küçük hücreli (yulaf hücreli) akciğer kanseri ve kombine tip küçük hücreli akciğer kanseridir.