Nasıl Tedavi Edilir?

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde kullanılan standart tedavi yöntemleri bu bölümde belirtilmiştir.

 • Ameliyat: Akciğer kanseri hastalarından ameliyat ile kanserli dokunun vücuttan tamamen temizlenmesidir.  Akciğer kanseri tanısı koyulduğunda öncelikle hastanın ameliyata uygun olup olmadığı değerlendirilir. Akciğer kanserinde kanserin yayılım durumuna göre farklı ameliyatlar uygulanır.
  • Wedge (kama) rezeksiyon: Tümörü ve çevresindeki normal dokuların bir kısmını çıkarmak için yapılan ameliyattır.

  • Lobektomi: Akciğerin bir lobunu (bölüm) çıkarmak için yapılan ameliyattır.

  • Pnömonektomi: bir akciğerin tamamen çıkarılması için yapılan ameliyattır.

  Ameliyat sonrasında, bazı hastalara kalan kanser hücrelerini öldürmek için kemoterapi veya radyasyon tedavisi (radyoterapi) verilebilir. Kanserin tekrarlamasını önlemek için ameliyat sonrası verilen tedaviye adjuvan tedavi denir.

 • Radyasyon tedavisi (radyoterapi): Kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini önlemek için yüksek enerjili ışınları kullanan kanser tedavisidir. Radyasyon terapisinin veriliş şekli tedavi edilen kanserin tipine ve evresine bağlıdır. Ayrıca, kanserin nerede bulunduğuna da bağlıdır. İki çeşit radyasyon terapisi vardır: harici ve dahili radyasyon tedavisi.

  Harici radyasyon terapisinde kansere direkt olarak radyasyon göndermek için bir makine kullanılır.  Bir tür harici radyasyon tedavisi olan Stereotaktik radyoterapide, hasta her tedavi seansında aynı pozisyonda olur ve böylece kanserli bölgenin yakındaki sağlıklı dokuya daha az zarar verilir.

  Dahili radyasyon terapisi, doğrudan kanserin içine veya yakınına yerleştirilen iğnelere, tohumlara, tellere veya kateterlere kapatılmış bir radyoaktif madde kullanır.

Kanserde İlaç Tedavisi

 
 • Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak için hücreleri öldüren ya da bölünmelerini durduran ilaçları kullanan tedavidir. Kemoterapi ağız yoluyla alınabilir veya damar veya kas içine enjekte edilebilir. İlaçlar kan dolaşımına girer ve böylece vücuttaki kanser hücrelerine ulaşabilir. Kemoterapinin veriliş şekli tedavi edilen kanserin tipine ve evresine bağlıdır. 

 • Hedefe Yönelik Tedavi: Hedefe yönelik tedavi, kanser hücrelerine saldırmak için ilaç veya diğer maddeleri kullanan bir tedavi şeklidir. Genellikle  hedefe yönelik tedaviler normal hücrelere kemoterapi veya radyasyon terapisinden daha az zarar verir. Monoklonal antikorlar ve tirozin kinaz inhibitörleri, ileri, metastatik veya tekrarlayan küçük hücreli dışı akciğer kanserini tedavi etmek için kullanılan iki ana hedefe yönelik tedavi türüdür.

  • Monoklonal antikorlar: Monoklonal antikor tedavisi, tek bir bağışıklık sistemi hücresinden elde edilen antikorları kullanan kanser tedavisidir. Bu antikorlar, kanser hücrelerinde bulunan maddeleri, kandaki veya kanser hücrelerinin büyümesine yardımcı olan dokulardaki normal maddeleri tanımlar. Antikorlar maddelere yapışır ve kanser hücrelerini öldürür, büyümelerini engeller veya yayılmalarını önler. Monoklonal antikorlar infüzyonla verilir. 

  • Tirozin kinaz inhibitörleri:  Tirozin kinaz inhibitörleri, hücre zarından geçen ve kanser hücrelerinin büyümesi ve bölünmesi için gerekli sinyalleri engellemek için kanser hücrelerinin içinde çalışan küçük moleküllü ilaçlardır. 


 • İmmünoterapi: İmmünoterapi, hastanın bağışıklık sistemini kanserle savaşmak için kullanan bir tedavi yöntemidir. Vücut tarafından veya laboratuarda yapılan maddeler, vücudun kansere karşı doğal savunmasını artırmak, yönlendirmek veya eski haline getirmek için kullanılır. Bu tip kanser tedavisine biyoterapi veya biyolojik tedavi de denir. İmmün kontrol noktası inhibitör tedavisi, bir tür immünoterapidir.