Tıbbi Onkoloji Derneği Ödül ve Destek Programına yıl boyunca başvuru yapabilirsiniz. Bu yönetmelik 01.08.2017  tarihinden itibaren geçerlidir.

 Ödül Destek Programı Başvuru sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayınız

  1. Bu destek programından yararlanmak için projenin esas yürütücüsü Türk Tıbbi Onkoloji Derneği üyesi olmalı ve aidat borcu bulunmamalıdır. Aidat borcu başvuru esnasında "online" sistem üzerinden ödenebilir.
  2. Bu destek için tıbbi onkoloji uzmanlık eğitimini tamamlamış üyelerimizden "TTOD yeterlilik sınavından" yeterlilik almış ya da yeterlilik belgesini yenilemiş olmak şartı aranır.
  3. Bu destek için tıbbi onkoloji eğitimi devam eden üyelerimizden sürelerine uygun şekilde "TTOD uzmanlık karnesinin" doldurulmuş olması şartı aranır.
  4. Bu destek için adaylar arasından “Journal of Oncological Sciences, JOS” da araştırma makalesi yayınlamış olan üyelerimize öncelik tanınır.
  5. Yıl boyunca proje başvuruları yapılabilir.
  6. Başvuru sahibi, başvurusunu "online" sistem üzerinden gerekli belgeleri yükleyerek yapar.
  7. Desteklenen proje sahibi, yayın ve kongre sunum aşamasında projenin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından desteklendiğini belirteceğini baştan kabul eder.
  8. Proje Desteği 2 kategoride yapılabilir:
   A Kategorisi: Ülke çapında yapılan, en az 3 merkezin katıldığı araştırmalar. Bu kategoride ülkemiz için bilimsel katkı ön planda dikkate alınacaktır.
   B Kategorisi: Tek veya çok merkezli, her türlü çalışma.
  9. Destek miktarı:
   A kategorisi en fazla 50.000 TL'dir.
   B Kategorisi en fazla 20.000 TL'dir.
  10. Destek miktarının ilk %50'si araştırıcıya verildikten sonra; projedeki ilerleme raporu sisteme yüklendikçe geriye kalan miktar 1/2'lik dilimler serbest bırakılır. Bu projelerin yurt dışı kongrelerde sunumu için destek verilebilir.
  11. Destek olunacak projeler Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu'nda araştırıcı tarafından sunulduktan sonra değerlendirilir.
  12. Dernek her yıl 1 adet A kategorisinde projeye, 4 adet B kategorisinde projeye destek verebilir.
  13. Desteklenen projenin yürütücüsü 6 aydan geç olmamak üzere çalışma takvimine uygun şekilde proje ile ilgili durum raporunu "online" sistem üzerinden bildirir.
  14. Dernek yönetim kurulu bu desteği verip vermeyeceğine ve miktarına her yıl bütçe durumuna göre karar verir
 1. Bu ödülü alabilmek için yayınlanan araştırmanın birinci ismi Türk Tıbbi Onkoloji Derneği üyesi olmalıdır.
 2. Bu ödüle online sistem üzerinden kişisel başvuru yapılabilir veya yayınlanmış bir araştırma ödüle aday gösterilebilir. Aday gösterilen yayın sahiplerinden online sistem üzerinden başvuru yapmaları istenir.
 3. Bir önceki yıl içerisinde yayınlanan araştırmalara verilir.
 4. Bu ödül için, her yıl Ocak ayında Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu 5 kişilik bir jüri belirler.
 5. Bu ödüle aday yayınlar belirlenirken araştırmanın yayınlandığı derginin akademik saygınlığı, çalışmanın niteliği, bilimsel etik kurallara uygunluğu, bilimsel katkısı ve katılan merkez sayısı gibi özellikler dikkate alınır.
 6. Aday yayınlar belirlendikten sonra, başvuru şartlarını tamamlayanlar arasından ödül alacak araştırmalar seçilir.
 7. Aday yayınlar belirlenen jüriye değerlendirilmek üzere dernek yönetim kurulu tarafından gönderilir.
 8. Ödüller aşağıda belirlenen miktarda olup yazar listesinde adı geçen üyelerimiz arasında eşit olarak paylaştırılır ve tüm yazarlara başarı sertifikası verilir.
  • Birincilik ödülü 5.000 TL,
  • İkincilik ödülü 3.000 TL,
  • Üçüncülük ödülü 2.000 TL'dir.
 9. Dernek yönetim kurulu bu ödülleri verip vermeyeceğine ve miktarına her yıl karar verir.
 1. Bu destekten aidat borcu olmayan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği üyeleri yararlanabilir. Aidat borcu başvuru esnasında online sistem üzerinden ödenebilir.
 2. Bu destek için tıbbi onkoloji uzmanlık eğitimini tamamlamış üyelerimizden "TTOD yeterlilik sınavından" yeterlilik almış ya da yeterlilik belgesini yenilemiş olmak şartı aranır.
 3. Bu destek için tıbbi onkoloji eğitimi devam eden üyelerimizden sürelerine uygun şekilde "TTOD uzmanlık karnesinin" doldurulmuş olması şartı aranır.
 4. Bu destek için adaylar arasından “Journal of Oncological Sciences, JOS” da araştırma makalesi yayınlamış olan üyelerimize öncelik tanınır.
 5. Her yıl ESMO/ECCO, ASCO, UICC, AACR kongrelerinde 1. isim sözel bildirisi olana 3.000 TL 1.isim poster sunusu olanlara 1.000 TL destek sağlanır. E-poster sunuları desteklenmeyecektir.
 6. Ayrıca tıbbi onkoloji yan dal uzmanlık öğrencilerine yılda bir kez katıldığı herhangi bir yurt dışı toplantısında birinci isim sözel sunusu olmak kaydıyla 1.000 TL'lik destek sağlanır.
 7. Bildiri özeti ve kabul yazısı ile online sistem üzerinden derneğe başvuru yapılır.
 8. Dernek yönetim kurulu destek için karar verir.
 9. Dernek yönetim kurulu bu desteği verip vermeyeceğine ve miktarına her yıl karar verir.
 1. Bu destekten aidat borcu olmayan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği üyeleri yararlanabilir. Aidat borcu başvuru esnasında online sistem üzerinden ödenebilir.
 2. En az 3 hafta-en fazla 1 yıl süre ile yurt dışında bir merkeze, kursa, atölye çalışması vb. onkoloji ile ilgili eğitim amaçlı gidenlere verilir.
 3. Destek miktarı aylık en fazla 2000 ABD dolar karşılığıdır.
 4. Kabul yazısı ve dilekçe ile online sistem üzerinden derneğe başvuru yapılır.
 5. Bu destek için tıbbi onkoloji uzmanlık eğitimini tamamlamış üyelerimizden "TTOD yeterlilik sınavından" yeterlilik almış ya da yeterlilik belgesini yenilemiş olmak şartı aranır.
 6. Bu destek için tıbbi onkoloji eğitimi devam eden üyelerimizden sürelerine uygun şekilde "TTOD uzmanlık karnesinin" doldurulmuş olması şartı aranır.
 7. Bu destek için adaylar arasından “Journal of Oncological Sciences, JOS” da araştırma makalesi yayınlamış olan üyelerimize öncelik tanınır.
 8. Üyeler, online başvuru esnasında üye başka yerden burs alıp almadığını, alıyorsa miktarını belirtir.
 9. Dernek Yönetim Kurulu destek için karar verir.
 10. Yurt Dışı Eğitim Desteği alan üye döndükten sonra dernek yönetimine yaptıkları ve kazanımları ile ilgili raporu online sistem üzerinden verir. Bitirme belgesini sisteme yükler.
 11. Dernek yönetim kurulu bu desteği verip vermeyeceğine ve miktarına her yıl bütçe olanaklarına göre karar verir.
 12. Dernek yönetim kurulu gerekli gördüğü durumda süre uzatılabilir
 1. Bu destekten aidat borcu olmayan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği üyeleri yararlanabilir. Aidat borcu başvuru esnasında on line sistem üzerinden ödenebilir.
 2. Yayınların etik kurallara uygun yapılmış olması gereklidir.
 3. Bu destek için tıbbi onkoloji uzmanlık eğitimini tamamlamış üyelerimizden "TTOD yeterlilik sınavından" yeterlilik almış ya da yeterlilik belgesini yenilemiş olmak şartı aranır.
 4. Bu destek için tıbbi onkoloji eğitimi devam eden üyelerimizden sürelerine uygun şekilde "TTOD uzmanlık karnesinin" doldurulmuş olması şartı aranır.
 5. Bu destek için adaylar arasından “Journal of Oncological Sciences, JOS” da araştırma makalesi yayınlamış olan üyelerimize öncelik tanınır.
 6. Desteğe başvurabilmek için yayının SCI-Expanded kapsamındaki impact factor'ü 3ve 3'ün üzerinde olan bilimsel dergilerde yayınlanmış olması gereklidir.
 7. Başvurulan yıl ve bir önceki yılda yapılan özgün araştırma makaleleri ve derleme için destek başvurusu yapılabilir.
 8. Ödül miktarı Yayın başına ödül miktarı en son impact factor göre hesaplanarak verilir. Özgün makale için x1.000 TL, derleme için x500 TL'dir. Impact factor listesine ( http://www.impactfactorsearch.com ) web sitesinden veya dergi sayfalarından erişilebilir. İmpact faktörünü gösterir sayfa görüntüsünün on line sisteme yüklenmesi istenecektir.
 9. Destek için her yazar kendi adına başvuru yapar ve ödül yazar sayısına bölünerek eşit olarak bölüştürülür. Ödülden sadece Dernek üyeleri yararlanabilir.
 10. Dernek Yönetim Kurulu destek için karar verir. Dernek Yönetim Kurulu bu desteği verip vermeyeceğine ve miktarına her yıl karar verir.