Haberler

Haber Arşivi


Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Toplantı Notları

Yönetim Kurulu 9 Şubat 2019 tarihinde Çeşme eğitim toplantısı sırasında toplanmış ve aşağıdaki konular görüşülmüştür:

1- Üyelerimizin TTOD’ni doğrudan ilgilendiren konulardaki düşüncelerinin belirlenmesi için anket düzenlenmesi,

2- Onkoloji Bilim ve Hizmet ödülleri seçimini gerçekleştirmek için yönerge hazırlıklarının devam etmesi,

3- Halka yönelik toplantılarda bilgilendirme amaçlı sık görülen kanserler için tek sayfalık broşürler hazırlanması,

4- Yurt dışı eğitim desteği bursu yönergesinin güncellenmesi için Ar-Ge komisyonunca gözden geçirilmesi,

5- Bilimsel kurulların oluşturulmasının bir pilot proje olarak önce gastrointestinal sistem kanserleri üzerinden başlatılması için bir toplantı yapılması,

6- UDEK uzmanlık dernekleri koordinasyon kurulu toplantılarında Dr Taner Sümbül ve Dr Devrim Çabuk’un eş temsilcilik görevi yapması,

7- Avrupa Uzman Doktorlar Birliği Medikal Onkoloji Seksiyonu başkanlığı görevi devam ettiği sürece Dr Serdar Turhal’ın toplantılara katılımına destek olunması,

8- Yengecin Peşinde belgeselinin hazırlanması ile ilgili gelişmeleri Dr Mahmut Gümüş’ün sürdürmesine,

9- Dr Mehmet Artaç’ın ASCO ile işbirliği içinde düzenlediği multidisipliner onkoloji toplantısının derneğimiz çatısı altında gerçekleştirilmesine,

10- Derneğimizden bağımsız yapılan onkolojik kongreler için destek taleplerinin ancak bu kongreler dernek çatısı altında yapılırsa olumlu yönde değerlendirilmesine,

11- Pfizer firması ile beraber yürütülen Onkoloji hastalarına yönelik PsikoOnkoloji destek projesinin İstanbul dışındaki illere yaygınlaştırılması konusunda işbirliği yapılmasına,

12- Üyelerimize yönelik medya ile iletişim teknikleri kursu düzenlenmesi konusunda firmalardan teklif alınmasına,

13- Hastanelerde onkoloji dışındaki branşların kemoterapi vermesini caydırmak amacı ile Dr Tarkan Yetişyiğit tarafından bir belge hazırlanmasına,

14- Port enfeksiyonlarını azaltmak amacı ile üretilmesi planlanan antibakteriyal yara örtüsü membranının Tübitak projesi olarak gerçekleştirilmesi için derneğimiz tarafından da bir destek yazısının yazılmasına,

15- Üyelerimizden gelen eğitim toplantısı taleplerinin Eğitim Planlama Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilmesine,

16- ASCO 2019 kongresinde dernek standımızın kurulmasına ve bu alanda JOS Dergisi de dahil olmak üzere derneğimiz odaklı dergi ve broşürlerin dağıtılmasına,

17- Klinik çalışmalar aplikasyon programının olgunlaştırılması çabalarına ilgili CRO firmalarıyla toplantılar da dahil olmak üzere Dr Taner Sümbül tarafından devam edilmesine,

18- Web sayfasını güncelleme gayretlerinin Dr Özlem Sönmez başkanlığında görevli kurul ve sözleşmeli firmayla yakın işbirliği içinde devam etmesine,

19- Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 6 Mart’ta Bursa’da gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Saygılarımla

Dr. Serdar TURHAL
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Kullanıcı Girişi

Şifremi Unuttum