Haberler

Haber Arşivi


Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Toplantı Notları

Değerli Arkadaşlarım;

Seçim günü ertesi yapılan kısa tanışma toplantısı dışında yeni seçilen Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu olarak ilk defa 15 Aralık 2018 tarihinde toplandık.

1- İlk olarak yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yaptık. Dr İsmail Çelik Özlük Hakları Komisyonu, ICONS kongresinin düzenlenmesi ve Stratejik Plan toplantısının düzenlenmesi işlerini öncelikli olarak üstlendi. Ayrıca başta Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu olmak üzere tüm diğer gruplarda destek rolünü üstleneceğini bildirdi. Genel sekreterimiz Dr Devrim Çabuk oldu, kendisi Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi ile Ulusal Kanser Kongresi’nin düzenlenmesinde de genel sekreter olarak rol alacak. Saymanımız Dr Tarık Salman oldu, kendisi ayrıca Uluslararası İlişkiler Komisyonu’nun oluşturulması ve işlemesinden sorumlu olacak. Eğitim Planlama Koordinasyon Kurulu’ndan Dr Tarkan Yetişyiğit, Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu’ndan Dr Özlem Sönmez sorumlu oldu. AR-GE Komisyonu ,JOS dergisi, Araştırma ve Geliştirme’den ile yeni projeler geliştirilmesinden Dr Ahmet Taner Sümbül sorumlu oldu. Yeterlik Kurulu’ndan ise Yönetim Kurulu adına Dr Lütfiye Demir sorumlu oldu, yeterlik kurulundaki göreviyle birlikte Eğitim Planlama Koordinasyon kurulu faaliyetlerinde Dr.Yetişğit’e destek verecek. Geçmiş dönem başkanımız Dr Mahmut Gümüş’te AR-GE faaliyetlerinde Dr Sümbül ile birlikte çalışacak ve bu konularda destek verecek.

2- Bölge temsilcileri uzman ve yan dal asistan temsilcilerinin seçim tarihi ve seçim sürecini belirledik.

3- ESMO Temsilciliğini önümüzdeki 2 yıllık sürede Dr Pınar Saip’ten Dr Gökhan Demir’in devralmasını, ondan sonraki 2 yıllık süreçte ise Dr Ahmet Özet’in temsilciliğinde yürütülmesine karar verildi.

4- Kurs takvimi aşağıda şekilde kararlaştırıldı:

NO

TTOD KURSLAR (2019 - 2020)

Tarih

Şehir

1

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ/SARKOMLAR KURSU

9-10 ŞUBAT 2019

İZMİR

2

ÜROLOJİK TÜMÖRLER KURSU

4-5 MAYIS 2019

ANKARA

3

TEMEL ONKOLOJİ KURSU

21-22 EYLÜL 2019

TRABZON

4

TORASİK ONKOLOJİ KURSU

14-15 ARALIK 2019

ADANA

5

MEME TÜMÖRLERİ KURSU

22-23 ŞUBAT 2020

İSTANBUL

6

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TÜMÖRLERİ KURSU

30-31 MAYIS 2020

DİYARBAKIR

7

HEMATOLOJİK MALİGNİTELER KURSU

26-27 EYLÜL 2020

ANKARA

8

JİNEKOLOJİK KANSERLER KURSU

28-29 KASIM 2020

İSTANBUL

2019 Kongre Takvimi

NO

KONGRELER

TARİH

YER

1

23. UKK

19-23 NİSAN 2019

ANTALYA

2

Bestof Asco 2019

22 HAZİRAN 2019

İSTANBUL

3

ICONS 2019

21-24 KASIM 2019

ANTALYA

5- JOS dergisi için gerek Elsevier gerekse Türkiye Klinikleri ile yürütülen görüşmeler ve derginin daha etkin ve güçlü olması için yapılması gereken adımlar gözden geçirildi.

6- Türkiye içinde rotasyon yapmak isteyecek uzmanlık öğrencilerine ev sahipliği yapabilecek Onkoloji Eğitimi veren kurumlara bir çağrı yapılmasına, sonra da bu ev sahipliğine olumlu bakan kurumların da rotasyon yapmak isteyebilecek uzmanlık öğrencilerine duyurulmasına karar verildi.

7- Toplumu yanlış yönlendiren hekimlerin demeç ve davranışlarına dernek olarak yapılabilecek müdahaleler gözden geçirildi ve bir yandan Sağlık Bakanlığı, bir yandan RTÜK Kurulu’na şikayet dilekçeleri yazılması, öte yandan basın danışmanımız ve hukuk danışmanızın bir sonraki Yönetim Kurulu toplantımıza davet edilerek bizzat dernek olarak uzun vadede yapılabilecek hukuki ve basın-medya çalışmalarının neler olabileceği konusunda bilgi alınmasına karar verildi.

8- Akreditasyon kurallarını tamamlayarak değerlendirme için başvuran Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin ziyaretine gidecek kurul ve ziyaret tarihine karar verildi.

9- Web sayfası üzerindeki e-bültenin tekrar yayınlanmaya başlanması için Dr Özlem Sönmez gözetiminde bir grup oluşturulmasına karar verildi.

10- Türkiye’de süren klinik çalışmaları bir telefon uygulaması ile üyelerimizin araştırabileceği bir yapı kurulabilmesi için Dr Taner Sümbül görevlendirildi.

11- Türkiye’deki ilaçların onay durumunu gösteren bir telefon uygulaması için de Dr Taner Sümbül’e görev verildi.

12- Web sitesinin daha kullanışlı bir hale getirilebilmesi için bir girişim başlatılmasına karar verildi.

13- Tüm üyelerin yönetim kuruluna e-posta gönderebileceği adres belirlenmesine ve üyelere duyurulmasına karar verildi. E-posta adresi ttod-oneri@kanser.org

14- Tıbbi Onkoloji Derneği içinde farklı alanlarda bir çok bilimsel kurul oluşturulması ve bu bilimsel kurulların derneğin eğitim faaliyetlerinde daha aktif rol alması ayrıca gelecekteki proje ve organizasyonların bu bilimsel kurullar tarafından düzenlenmesine karar verildi.

15- Ulusal Kanser Kongresi’nin mevcut şekliyle ya da yalnızca Tıbbi Onkoloji Kongreleri şeklinde devam etmesi konusunda bir anket yapılarak üyelerin görüşlerine başvurulmasına karar verildi.

16- Dernek seçimlerinin Tıbbi Onkoloji Kongresi zamanında yapılması için tüzükte ne gibi değişiklikler yapılacağına dair hukuk müşavirimizden fikir danışılmasına karar verildi.

17- 9 Eylül Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi tarafından kemoterapi sertifikasyon programı düzenlenmesine karar verildi.

18- Tıbbi Onkoloji Bölümü ve kemoterapi ile ilgilenen kişilerin nitelikli özellikli bölüm çalışanı sayılması için verilen çabalara tekrar ivme kazandırılmasına karar verildi.

19- Alt yapısı yetersiz bölgelerde görev yapan meslektaşlarımızın desteklenmesi için yerinde ziyareti ve oradaki otoritelerle beraber toplantılar düzenlenmesine karar verildi.

20- Üyelerimizle ilişkilerimizi yoğunlaştırmak için yapılabilecek adımlar için öneriler alındı, bunların hayata geçirilmesi için yol planı çizildi.

21- Derneğin daha bilinir hale gelmesi için yapılabilecek projeler üzerinde görüşmeler yapıldı, öneriler geliştirildi, hayata geçirilmesi için bir takvim belirlendi.

22 - Uzmanlık öğrencilerinin eğitimi için bilimsel kurulların oluşturulması sonrası ek olarak neler yapılabileceği konusunda daha ileri adımlar atılmasına, ’’online canlı makale saatleri’’ yapılması için alt yapının gözden geçirilmesine karar verildi.

23- Her yıl onkoloji bilim ve hizmet ödülü verilmesi ve bunu gerçekleştirmek için bir jüri belirlenmesine karar verildi.

24- Mentorship eğitimleri için genç akedemik onkologların görüş ve önerilerinin alınmasına karar verildi.

25 - Derneğimiz dışından, üyelerimizin katılmalarını sağlamak adına gönderilen ve dağıtılması rica edilen anket isteklerine derneğimizin bizzat aracı olmasının uygun olmadığına karar verildi.

26- İstanbul Kültür Üniversitesi’nin derneğimizle birlikte yapmak istediği sosyal sorumluluk projesi ile ilgili önerisi görüşülerek prensip olarak kabul edildi.

27- Bir sonraki yönetim kurulumuzun 1 ay geçmeden üyelerimizin olduğu şehirlerden birinde toplanmasına karar verildi.

Bu aylık bilgilendirme mektuplarını her yönetim kurulu toplantısından sonra size göndermeyi planlıyorum. Öneri ve değerlendirmelerinize de açık olduğumu bildirmek isterim.

Saygılarımla

Prof.Dr. Serdar Turhal

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı


Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Kullanıcı Girişi

Şifremi Unuttum