Dernek Hakkında


 • Dernek Tarihçesi

  • Tarihçe

   Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Tarihi

   Tıbbi Onkoloji Derneği’nin kuruluş başvurusu 05.08.1996 tarihinde 7 kurucu üye Bülent Berkarda, Metin Aran, Haluk Onat, Süheyla Serdengeçti, Necdet Üskent, Erkan Topuz ve Evin Büyükünal tarafından İstanbul’da yapılmıştır. Tıbbi Onkoloji Derneği’nin kuruluş amaçları Türkiye'deki tıbbi onkoloji uzmanlarının haklarını korumak, yurt dışı muhataplarıyla karşılıklı ilişkiler kurmak, tıbbi onkoloji eğitimini düzenlemek, denetimini sağlamak ve bu doğrultuda mezuniyet sonrası kurs, toplantı ve kongreler düzenlemektir. Bu amaçlar doğrultusunda oluşturmuş olduğu tüzüğünün kabul edilmesi ile 15.3.1997 tarihinde kuruluşunu resmen tamamlamıştır. Derneğimizin kuruluşunda ülkemizde bulunan 30 tıbbi onkoloji uzmanının hepsi derneğe üye olmuştur. İlk 4 dönem Dernek Başkan’lığını Bülent Berkarda yapmıştır. Tıbbi Onkoloji Derneği bu dönemde çeşitli kurslar düzenlemiş, proje ve yurt dışı eğitim destekleri vermiş ve 2001 yılında düzenlenen Ulusal Kanser Kongresi düzenleyicileri arasında yer almıştır.

   Derneğimiz kuruluşundan itibaren 2 yılda bir 10 olağan genel kurul ve tüzük değişiklikleri gerektiren önemli kararlar için 3 olağanüstü genel kurul yapmıştır. Derneğimizin 2004 yılında yaptığı 1. olağanüstü Genel Kurul’unda başkanlık süresinin 2 yıl ile sınırlandırılması, geçmiş ve gelecek dönem başkanlarının ve farklı bölgelerden temsilcilerin yönetim kurullarında yer alması gibi sürekliliği ve temsiliyeti sağlayacak olan maddeler tüzüğe eklenmiştir. Bu sayede derneğin kurumsallaşması ve katılımcı olması özellikleri açısından önemli adımlar atılmıştır.

   Derneğimiz 2003 yılında yapılan ülkemizin en önemli kanser kongresi olan Ulusal Kanser Kongresi (UKK) Genel Kurul’unda; Ulusal Kanser Kongre’lerinin Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Pediatrik Onkoloji derneği ile ortaklaşa bir konsorsiyum ile düzenlenmesi kararı almıştır. Bu yıldan itibaren Ulusal Kanser Kongreleri bu üç dernek tarafından 2 yılda bir yapılmaktadır.

   Haluk Onat’ın Başkanlık yaptığı 2004-2006 döneminde derneğimiz kurumsallaşma aşamasına geçmiştir. Bu dönemde Yeterlilik Kurulu, Eğitim ve Koordinasyon Kurulu, Bölge Temsilciliği yönergeleri oluşturulmuş ve bu kurullar 2005 yılında yapılan 2.olağanüstü Genel Kurul’unda dernek tüzüğüne eklenmiştir. Derneğimizin Uzman Temsilcileri, Yan dal Temsilcileri, Bölge Temsilcileri 2005 yılından itibaren seçilmeye ve dernek kurullarında yer almaya başlamıştır.

   Hukuk Danışmanlığı, kurumsal web sitesi hizmetleri bu dönemde verilmeye başlanmış, daha sonraki dönemlerdeki yönetim kurulu üyelerinin katkıları ile geliştirilmiş ve halen faaliyetlerine devam etmektedir. İlk yeterlilik sınavı 2005 yılında yapılmış ve dernek eğitim kadrosunda olan üyelerimize Yeterlilik Belge’leri verilmiştir. Bu dönemde oluşturulan araştırma, yayın ve eğitim destek programlarından üyelerimiz halen yararlanmaya devam etmektedir.

   Derneğimizin düzenlediği ilk Tıbbı Onkoloji Kongresi 2006 yılında yapılmıştır ve 2 yılda bir yapılmaya devam etmektedir. Ülkemiz ve Yunanistanlı meslektaşlarımızın işbirliği ile ortak sempozyumlar 2005 yılından itibaren yapılmaya başlamıştır. Derneğimizin katkılarıyla Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği’nin düzenlediği o yıla kadarki en yüksek katılımlı ESMO kongresi 2006 yılında İstanbul’da düzenlenmiştir.

   İdris Yücel’in Başkanlık yaptığı 2006-2008 döneminde üye sayısı 222‘ye yükselmiştir. Çeşitli ulusal ve uluslar arası ortak sempozyumlar, kurslar ve eğitim faaliyetleri devam etmiştir. İstanbul’daki dernek merkezinin dekorasyonu tamamlanarak Mayıs 2007’de açılışı yapılmıştır. Bu dönemde basın faaliyetlerine yönelik çalışmalar başlatılarak kanserle ilgili yayınlar takip edilmiş ve basın toplantıları düzenlenmiştir. Yunanistanlı meslektaşlarımızla bir önceki dönemde başlatılmış olan işbirliği diğer Akdeniz ülkelerinin katılımı ile geliştirilerek Mediterrenean Multidisiplinary Oncology Forum adı altında düzenli kurumsal bir yapıya dönüştürülmüştür.

   Ahmet Demirkazık’ın Başkanlık yaptığı 2008-2010 döneminde Derneğimizin gelişen ihtiyaçları doğrultusunda, “Tıbbi Onkoloji Derneği İktisadi İşletmesi” kurulmuştur. Bu dönemde Tıbbi Onkoloji Çekirdek Eğitim Müfredatı oluşturularak Tıbbi Onkoloji Okulu adı altında düzenli eğitim programları başlatılmıştır. Bu programlar halen mezuniyet sonrası Eğitim Kursları kapsamında devam etmekte ve web sitemizde yayınlanmaktadır.

   ‘’Best of ASCO’’ toplantıları ASCO ile işbirliği ile kurumsal olarak 2010 yılından itibaren düzenli olarak yapılmaktadır. Türk Radyasyon Onkolojisi ve Üroonkoloji Dernekleri ile birlikte“Disiplinler Arası Üroonkoloji” toplantıları yapılmaya başlanmış ve halen devam etmektedir.

   Tıbbi Onkoloji’nin Türkiye’deki durumu, Sorunlarımız ve Üniversitelerdeki Rotasyon Problemi" Türkiye’de Yan dal Zorunlu Hizmet Sorunu ve Çözüm Önerileri" konularında raporlar hazırlanarak TBBM Başkanı ve Sağlık komisyonu başkanı ile görüşmeler yapılmıştır. Türkiye’de pilot merkez olarak seçilen tıbbi onkoloji kliniklerine Tıbbi Onkoloji Eğitim Hemşiresi Yetiştirilmesi Projesi kapsamında eğitim hemşireliğinin kurumsallaşması amacına yönelik girişimler başlatılmıştır.

   Derneğimizin 2010-2012 yılları arasındaki Başkan’lığı Şuayib Yalçın tarafından yapılmıştır. Bu dönem dernek üye sayısı 393’ e ulaşmıştır. Tıbbi Onkoloji Derneği’nin, isminin başında “Türk” kelimesini kullanmak için yapmış olduğu başvurusu, 31.08.2012 tarihli İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edilmiş ve derneğimizin isminin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olması uygun bulunmuştur. Derneğimiz 2012 yılında ‘’Union for International Cancer Control’’ UICC’ye üye olmuştur. Web sitemiz üzerinden uluslar arası yayınlara ulaşabilme imkanı sağlanmıştır. Van Depremi nedeniyle Van Bölge Merkez Eğitim ve Araştırma Hastanesine derneğimiz tarafından 2 adet konteyner bağışlanmıştır.

   Derneğimizin Onur Kurulu ve Genç Onkologlar Kurulu oluşturulması bu dönemde karar alınarak 2012 yılında yapılan olağan Genel Kurul’da tüzüğe eklenmiştir. "Genç Onkologlar’’ ESMO tarafından da onaylanarak uluslar arası bir statüye kavuşmuştur. Halen Genç Onkologlar’dan oluşan bir ekip ESMO'nun "hastalar için kanser klavuzlarını’’ türkçeye çevirmektedir ve tamamlandığında ESMO web sayfasında Türkçe olarak yer alacaktır.

   Derneğimiz kuruluşundan itibaren hekimlerin ve tıbbi onkologların sorunları ve çıkarılan yasalarla ilgili konularda hem tek başına, hem de diğer derneklerle ve Türk Tabipler Birliği ile birlikte özlük hakları için çaba sarfetmiştir ve halen de bu konudaki aktiviteleri devam etmektedir.

   Derneğimizin çeşitli dönemlerinde oluşturulmuş olan tüm kurumları çalışmalarına devam etmekte ve yapmış olduğu eğitim faaliyetleri kurslar kongreler, araştırma, proje, yurt dışı eğitim destekleri, web sitesi faaliyetleri kesintisiz olarak düzenli olarak yürütülmektedir. Üyelerimizin, gelecek yönetim ve kurullarının katkıları ile daha da gelişmeye ve kurumsallaşmaya devam edecektir.
    

  • Eski Kurullar ve Temsilciler

   • 1996-1997

    Geçiçi Yönetim Kurulu Üyeleri
     
    Başkan Dr.Bülent Berkarda Üye Dr.Süheyla Serdengeçti
    Başkan Yrd.
    Dr.Erkan Topuz Üye Dr.Evin Büyükünal  
    G.Sekreter Dr.Haluk Onat Üye Dr.Metin Aran
   • 1997-1998

    Yönetim Kurulu Üyeleri

     
    Başkan Dr.Bülent Berkarda Üye Dr.Süheyla Serdengeçti
    Başkan Yrd.
    Dr.Erkan Topuz Üye Dr.Evin Büyükünal  
    G.Sekreter Dr.N.Faruk Aykan Üye Dr.Haluk Onat
    Sayman Dr.Necdet Üskent
   • 1999-2000

    Yönetim Kurulu Üyeleri

    Başkan Dr.Bülent Berkarda Üye Dr.Süheyla Serdengeçti
    Başkan Yrd.
    Dr.Erkan Topuz Üye Dr.Evin Büyükünal  
    G.Sekreter Dr.N.Faruk Aykan Üye Dr.Haluk Onat
    Sayman Dr.Necdet Üskent
   • 2001-2002

    Yönetim Kurulu Üyeleri

    Başkan Dr.Bülent Berkarda Üye Dr.Süheyla Serdengeçti
    Başkan Yrd.
    Dr.Erkan Topuz Üye Dr.Evin Büyükünal  
    G.Sekreter Dr.N.Faruk Aykan Üye Dr.Haluk Onat
    Sayman Dr.Necdet ÜSkent
   • 2003-2004

    Yönetim Kurulu Üyeleri

     
    Başkan Dr.Bülent Berkarda Üye Dr.Süheyla Serdengeçti
    Başkan Yrd.
    Dr.Haluk Onat Üye Dr.Nil Molinas  
    G.Sekreter Dr.N.Faruk Aykan Üye Dr.Erkan Topuz
    Sayman Dr.Pınar Saip
   • 2005-2006

    Yönetim Kurulu Üyeleri

    Başkan Dr.Haluk Onat Üye Dr.Süheyla Serdengeçti
    Gelecek Dönem Bşk.
    Dr.Fikri İçli Üye Dr.N.Faruk Aykan  
    G.Sekreter Dr.Pınar Saip Üye Dr.Berksoy Şahin
    Sayman Dr.Gökhan Demir
    Üye Dr.Şayip Yalçın
    Üye Dr.Hakan Akbulut


    Yeterlilik Kurulu Üyeleri

     
    Başkan Dr.Erkan Topuz Üye Dr.Dilek Dinçol
    Üye
    Dr.Sevil Bavbek Üye Dr.Semra Paydaş  
    Üye Dr.Evin Büyükünal Üye Dr.Mustafa Yaylacı
    Üye Dr.Gökhan Demir

    EPOK Başkanı

    Başkan Dr.Berksoy Şahin

    Bölge Temsilcileri

    Orta Bölge Temsilcisi Dr.Ahmet Özet Batı Bölge Temsilcisi Dr.Uğur Yılmaz
    Güney ve Güney.Doğu BölgeTemsilcisi
    Dr.Melek Erkişi   Marmara ve Kuzeybatı Temsilcisi Dr.Mustafa Özgüroğlu  
    Kuzey ve Kuzeydoğu Bölge Temsilcisi Dr.İdris Yücel


     
    Uzman Temsilcisi Dr.Cumhur Demir
    Asistan Temsilcisi Dr.Sezer Sağlam
   • 2007-2008

    Yönetim Kurulu Üyeleri

    Başkan Dr.İdris Yücel Üye Dr.Ali Arıcan
    Gelecek Dönem Bşk.
    Dr.Ahmet Demirkazık Üye Dr.Erhan Gökmen  
    Bir Önceki Dönem Bşk. Dr.Haluk Onat Üye

    Dr.Şuayib Yaçın

    G.Sekreter Dr.Gökhan Demir Üye Dr.Nurullah Zengin
    Sayman Dr.Sevil Bavbek


    Denetleme Kurulu Üyeleri


    Dr.Nil Molinas
    Dr.Necdet Üskent
    Dr.Hakan Akbulut


    Yeterlilik Kurulu Üyeleri


    Başkan Dr.Sevil Bavbek Üye Dr.Nilüfer Güler
    Üye
    Dr.Necati Alkış Üye Dr.Pınar Saip  
    Üye Dr.Dilek Dinçol Üye

    Dr.Serdar Turhal

    Üye Dr.Erdem Göker


    Bölge Temsilcileri


    Orta Bölge Temsilcisi Dr.Ahmet Özet Batı Bölge Temsilcisi Dr.Uğur Yılmaz
    Güney ve Güney.Doğu BölgeTemsilcisi
    Dr.Semra Paydaş Marmara ve Kuzeybatı Temsilcisi Dr.Cumhur Demir  
    Kuzey ve Kuzeydoğu Bölge Temsilcisi Dr.Feyyaz Özdemir


     
    Uzman Temsilcisi Dr.Berna Öksüzoğlu
    Asistan Temsilcisi Dr.Ömer Dizdar
   • 2009-2010

    Yönetim Kurulu Üyeleri

    Başkan Dr.Ahmet Demirkazık Üye Dr.Ali Arıcan
    Gelecek Dönem Bşk.
    Dr.Şuayib Yalçın Üye Dr.Mustafa Benekli  
    Bir Önceki Dönem Bşk. Dr.İdris Yücel Üye

    Dr.Feyyaz Özdemir

    G.Sekreter Dr.Pınar Saip Üye Dr.Mustafa Özdoğan
    Sayman Dr.Gül Başaran


    Denetleme Kurulu Üyeleri


    Dr.Sevil Bavbek

    Dr.Güngör Utkan

    Dr.Hüseyin Abalı    Yeterlilik Kurulu Üyeleri


    Başkan Dr.Evin Büyükünal Üye Dr.Şeref Kömürcü
    Üye
    Dr.Mustafa Altınbaş Üye Dr.Pınar Saip  
    Üye Dr.Erhan Gökmen Üye

    Dr.Çoşkun Tecimer

    Üye Dr.Ayşe Kars


    Bölge Temsilcileri


    Orta Bölge Temsilcisi Dr.Ahmet Özet Batı Bölge Temsilcisi Dr.İlhan Öztop
    Güney ve Güney.Doğu BölgeTemsilcisi
    Dr. Hüseyin Abalı Marmara ve Kuzeybatı Temsilcisi Dr.Taflan Salepçi  
    Kuzey ve Kuzeydoğu Bölge Temsilcisi Dr.Halil Kavgacı


     
    Uzman Temsilcisi Dr.Cumhur Demir
    Asistan Temsilcisi Dr.Mutlu Doğan
   • 2011-2012

    Yönetim Kurulu Üyeleri

    Başkan Dr.Şuayib Yalçın Üye Dr.Celalettin Camcı
    Gelecek Dönem Bşk.
    Dr. Pınar Saip Üye Dr.Mustafa Benekli  
    Bir Önceki Dönem Bşk. Dr. Ahmet Demirkazık Üye

    Dr.Abdurrahman Işıkdoğan

    G.Sekreter Dr. Mustafa Erman Üye Dr. Berna Öksüzoğlu
    Sayman Dr.Mahmut Gümüş


    Yeterlilik Kurulu Üyeleri


    Başkan Dr.Semra Paydaş Üye Dr.Türkkan Evrensel
    Üye
    Dr.Mustafa Altınbaş Üye Dr.Özgür Özyılkan  
    Üye Dr.Faruk Aykan Üye

    Dr.Uğur Yılmaz

    Üye Dr.Gökhan Demir


    Bölge Temsilcileri


    Orta Bölge Temsilcisi Dr.Güngör Utkan Batı Bölge Temsilcisi Dr.Bülent Karabulut
    Güney ve Güney.Doğu BölgeTemsilcisi
    Dr. Hüseyin Abalı Marmara ve Kuzeybatı Temsilcisi Dr.Fulden Yumuk  
    Kuzey ve Kuzeydoğu Bölge Temsilcisi Dr.Güzin G.Demirağ


     
    Uzman Temsilcisi Dr.Cumhur Demir
    Asistan Temsilcisi Dr.İbrahim Petekkaya
   • 2013-2014

    Yönetim Kurulu Üyeleri

    Başkan: Dr.Pınar Saip Sayman: Dr. Mahmut Gümüş
    Başkan Yardımcıları: Dr.Gökhan Demir(2013) Üye: Dr. Hüseyin Abalı
      Dr.Ahmet Özet (2014) Üye: Dr.Sercan Aksoy
    Bir Önceki Dönem Başkanı: Dr.Şuayib Yalçın Üye: Dr. Cem Börüban
    Genel Sekreter: Dr. Fulden Yumuk Üye: Dr. Alper Sevinç


    Yeterlilik Kurulu Üyeleri


    Başkan: Dr.Serdar Turhal Üye: Dr.Hasan Şenol Çoşkun
    Üye: Dr. Mehmet Artaç Üye: Dr. Berksoy Şahin
    Üye: Dr. Bülent Karabulut Üye: Dr. Oktay Tarhan


    Bölge Temsilcileri    Orta Bölge Temsilcisi: Dr.Bülent Yalçın
    Marmara ve Kuzetbatı Temsilcisi: Dr.İrfan Çiçin
    Güney ve Güneydoğu Temsilcisi: Dr.Emin Tamer Elkıran
    Kuzey ve Kuzeydoğu Temsilcisi: Dr.Güzin Gönüllü Demirağ
    Batı Bölge Temsilcisi: Dr.Yüksel Küçükzeybek
    Uzman Temsilcisi: Dr.Özgür Tanrıverdi(2013)
      Dr.Yeşim Yıldırım (2014)
    Gençonkolog Uzman Temsilcisi: Dr.Akif Öztürk
    Gençonkolog Yandal Asistan Temsilcisi: Dr.Ozan Yazıcı
     
   • 2015-2016

    Yönetim Kurulu Üyeleri

    Başkan: Dr.Gökhan Demir(2015) Sayman: Dr. İrfan Çiçin
      Dr.Ahmet Özet (2016) Üye: Dr. Hüseyin Abalı
    Başkan Yardımcısı: Dr.Mahmut Gümüş Üye: Dr. Cem Börüban
    Bir Önceki Dönem Başkanı: Dr. Pınar Saip Üye: Dr. Bülent Karabulut
    Genel Sekreter: Dr. Başak Oyan Uluç Üye: Dr. M. Ali Kaplan


    Yeterlilik Kurulu Üyeleri


    Başkan: Dr.Serdar Turhal Üye: Dr.Hasan Şenol Çoşkun
    Üye: Dr. Turkkan Evrensel Üye: Dr.Berna Öksüzoğlu
    Üye: Dr. Mahmut Gümüş Üye: Dr.Bülent Karagöz
    Üye: Dr. Fulden Yumuk      


    Bölge Temsilcileri


    Orta
    Bölge Temsilcisi:
    Dr.Necati Alkış
    Marmara ve Kuzetbatı Temsilcisi: Dr.Yeşim Yıldırım
    Güney ve Güneydoğu Temsilcisi: Dr.Timuçin Çil
    Kuzey ve Kuzeydoğu Temsilcisi: Dr. Hüseyin Engin
    Uzman
    Temsilcisi:
    Dr.Çiğdem Usul Afşar
    Gençonkolog Uzman
    Temsilcisi:
    Dr. Mustafa Karaağaç
    Gençonkolog Yandal Asistan Temsilcisi: Dr. Atakan Demir
     Batı
    Bölge Temsilcisi:
    Dr.Yüksel Küçükzeybek


   • 2017-2018

    YÖNETİM KURULU


    Başkan

    Dr.Mahmut Gümüş
    Başkan Yardımcısı
    Dr. Serdar Turhal
    Bir Önceki Dönem Başkanı
    (25.12.2016-31.12.2017)
    Dr. Ahmet Özet
    Bir Önceki Dönem Başkanı
    (01.01.2018-31.12.2018)
    Dr. Gökhan Demir
    Genel Sekreter Dr. Ahmet Bilici
    Sayman Dr. Yeşim Eralp
    Üye Dr. İrfan Çiçin
    Üye

    Dr. Mutlu Doğan

    Üye

    Dr. Özlem Er

     
    Üye Dr. İlhan Öztop

    Yeterlik Kurulu Üyeleri

    Başkan Dr. Serdar Turhal Üye Dr. Bülent Karagöz
    Üye Dr. Türkkan Evrensel   Üye Dr. Murat Dinçer
    Üye Dr. Burçak Karaca Üye Dr. Berna Öksüzoğlu  
    Üye Dr. Sadettin Kılıçkap

    Onur Kurulu

    Dr.Faruk Aykan
    Dr.Cahit Çehreli
    Dr.Osman Manavoğlu
    Dr.Yavuz Özışık
    Dr.Semra Paydaş

    Denetleme Kurulu


    Dr. Necdet Üskent  
    Dr. Mustafa Yaylacı  
    Dr. Özgür Özyılkan  

    Bölge Temsilcileri

    Kuzeybatı Bölge Temsilcisi Dr.Tarkan Yetişyiğit
    Kuzey ve Kuzeydoğu Bölge Temsilcisi Dr. Mehmet Bilici
    Orta Bölge Temsilcisi Dr. Necati Alkış
    Batı Bölge Temsilcisi Dr. Umut Varol
    Güney ve Güneydoğu Bölge Temsilcisi Dr. Hakan Harputluoğlu
    Uzman Temsilcisi Dr.Atakan Demir
    Gençonkolog Temsilcisi Dr.Ece Esin
    Asistan Temsilcisi Dr.Orçun Can

    ARGE KOMİSYONU

    Başkan Dr. İrfan Çiçin   
    Üye Dr. Hüseyin Abalı  
    Üye Dr. Mehmet Artaç  
    Üye Dr. Faysal Dane  
    Üye Dr. Ahmet Demirkazık  
    Üye Dr. Nuri Karadurmuş  
    Üye Dr. Fatih Köse  

    BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

    Başkan Özlem Er
    Üye Hüseyin Engin
    Üye

    Sernaz Uzunoğlu

    Üye

    Dr.M.A.Kaplan

    Üye

    Özlem Uysal Sönmez

    Üye

    Atakan Demir

    Üye

    İrem Bilgetekin

    Üye

    Erdinç Nayır

    Üye

    Hasan Şenol Çoşkun

    Üye

    Çiğdem Usul Afşar

    Üye

    Cemil Bilir

    Üye

    Fatih Selçuk Biricik

    Üye

    Ahmet Özet

    Üye

    Uğur Yılmaz

    EĞİTİM VE PLANLAMA ORGANİZASYON KURULU (EPOK)

    Başkan Dr. İlhan Öztop  
    Orta Bölge Temsilcisi Dr. Necati Alkış  
    Güney ve Güneydoğu Bölge Temsilcisi Dr. Hakan Harputluoğlu  
    Kuzey ve Kuzeydoğu Bölge Temsilcisi Dr. Mehmet Bilici  
    Batı Bölge Temsilcisi Dr. Umut Varol  
    Marmara ve Kuzeybatı Bölge Temsilcisi Dr. Tarkan Yetişyiğit  
    Uzman Temsilcisi Dr. Atakan Demir  
    Genç Onkolog Temsilcisi Dr. Ece Esin  
    Asistan Temsilcisi Dr. Orçun Can  

    ÖZLÜK HAKLARI KOMİSYONU

    Başkan Dr. Mutlu Doğan   
    Üye Dr. Bülent Akıncı  
    Üye Dr. Taner Demirer  
    Üye Dr.İlhan Hacıbekiroğlu  
    Üye Dr. Metin Özkan  
    Üye Dr. Mustafa Karaca  
    Üye Dr. Pınar Saip  

    TTOD Uluslararası İlişkiler

    Başkan Dr.Yeşim Eralp
    Üye Dr.Necati Alkış
    Üye Dr.Serdar Turhal
    Üye Dr.Ece Esin
    Üye Dr. Pınar Saip
    Üye Dr.Ahmet Demirkazık
    Üye Dr.Özgür Özyılkan
    Üye Dr.Fulden Yumuk
 • Misyonumuz

  Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olarak temel amacımız;

  Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, ihtiyaçlarının giderilmesini desteklemek, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, onkoloji alanındaki araştırmaları desteklemek, tıbbi onkoloji eğitim ve hizmet standartlarını yükseltmek, kanser hastalarının doğru ve bilimsel güncel tedaviye ulaşmasını sağlamak ve böylelikle ülkemizin tıbbı onkoloji alanındaki düzeyini yükseltmektir.
 • Değerlerimiz

  Demokratik – Katılımcı
  Faaliyetlerimizde üyelerimizin ve tüm diğer paydaşlarımızın aktif katılımını teşvik ederek ve sağlayarak, fırsat eşitliğini önemseriz. Üyelerimizin alınan kararlara ve yapılan etkinliklere katılımının başarımızın temelini oluşturduğuna inanırız.

  Şeffaf
  Tüm faaliyetlerimizde şeffaflık ana ilkemiz olup, bu konuda üyelerimizle paylaşımı esas alırız.

  Destekleyici – Kapsayıcı
  Tüm üyelerimizin ve paydaşlarımızın derneğimiz ilkeleri doğrultusundaki çabalarını destekleriz. Derneğin aktivitelerine katılımı konusunda tüm üyelerimizi teşvik edici bir yaklaşım sergileriz.

  Tarafsız – Eşitlikçi
  Ön yargılı davranışlardan kaçınarak, kararlarımızı nesnel ilkeler doğrultusunda alırız.

  Doğru – Güvenilir
  Derneğimiz ve üyelerimiz arasındaki ilişkileri dürüstlük ilkesine dayalı olarak yürütürüz. Tüm ilişkilerimizde etik standartlara uyarız. Üyelerimiz, paydaşlarımız ve diğer kurumlarla ve ilişkilerimizde dürüst davranır, karşılıklı güven ilkesini önemseriz.

 • Temel İlkeler ve Politikalarımız

  Derneğimizin bugüne kadar ki politikaları üyelerimizin görüşleri alınarak Yönetim Kurulu’nun yetkisi altında oluşturulmuş ve onaylanmıştır.. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikalarda değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Politikalarda yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben derneğin internet sitesinde yayımlanır. Önemli politika değişiklikleri gerektiğinde olağanüstü genel kurul yapılarak üyelerimizin görüşü alınır. Ayrıca gelen öneriler doğrultusunda da üyelerimizin görüşleri alınarak derneğin ana misyonunu değiştirmeyecek kararlar alınabilir.
 • Dernek Tüzüğü

  TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

  Derneğin Adı ve Merkezi: 

  Madde 1 - Derneğin adı "Türk Tıbbi Onkoloji Derneği" kısaltması “TTOD” şeklinde yazılır. Şubesi yoktur.

  Merkezi İstanbul’dadır. Adresi: Cumhuriyet Caddesi No: 81 Kat 7 Daire 7 Elmadağ / İSTANBUL

  Derneğin Amacı:

  Madde 2 - Derneğin kurulmasındaki ana amaç yurdumuzda sayıları her gün artan "Tıbbi Onkoloji Uzmanları" ile "Tıbbi Onkoloji Uzmanlığı Eğitimi" yapanları mesleki ve sosyal bir çatı altında toplayarak bilimsel ve sosyal yönden gelişmelerini desteklemek ve sağlamaktır.
  Dernek bu amacı gerçekleştirmek için:
  a) Tıbbi Onkoloji konularını içeren, kanser tedavisi ve tanısında gelişmeleri yansıtan bilimsel toplantılar düzenler, katkıda bulunur ve bu konularda yayınlar yapar.
  b) Ülkemizde eğitim ve öğretim kuruluşlarında, tıbbi onkoloji eğitim ve öğretimine belirli bir düzen ve standart getirilmesi yolunda çalışmalar yapar ve bunların hayata geçirilmesi için çaba harcar.
  c) Tıbbi onkoloji yönünden çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası benzer bilimsel kuruluşlarla amaçları doğrultusunda bilimsel ve teknik işbirliğinde bulunur, ilgili bilgi ve yayınları üyelerine aktarır.
  ç) Ülkemizde kanserin tanısı, tedavisi ve savaşı konusunda yapılan ve yapılacak araştırma ve organizasyonlara katkıda bulunur.
  d) Bilimsel etkinlik kanıtları olmayan tedavi yöntemlerinin tanıtımını, ticaretini yapan kişi ve kurumlar aleyhine yasal yollara başvurur. Kanserin tedavisi konusunda kamuoyunu bilgilendirir, hasta ve hasta yakınlarının istismar edilmelerini önlemeye çalışır.
  e) Kurulmuş ve kurulacak kamu ve özel tedavi kurumları için tıbbi onkoloji ile ilgili konularda danışmanlık yapar, tıbbi onkoloji uygulamalarının düzeyinin yükseltilmesi için katkıda bulunur.
  Üyeleri ve konuyla ilgili yardımcı personelin sosyoekonomik haklarını ilgili kuruluşlara karşı korumak, sosyal yaşantılarının standardını yükseltmek için faaliyette bulunur.

  Yasal Ayrıcalıklar:

  Madde 3 - Dernek, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 06.09.2012 tarih ve 3345 sayılı kararı gereğince “Türk” sözcüğünü kullanma hak ve yetkisine sahiptir.

  Kurucu Üyeler:

  Madde 4 - Dernek kurucuları alfabetik sıraya göre aşağıda gösterilmiştir.
  Doç. Dr. Metin ARAN Uyruğu: T.C., Mesleği: Tıp Doktoru,
  Adresi: Tükiye Kanserle Savaş Vakfı, Onkoloji Merkezi, Levent-İstanbul Prof. Dr. Bülent BERKARDA Uyruğu: T.C., Mesleği: Tıp Doktoru,
  Adresi: İstanbul Üniversitesi Rektörü, İstanbul.
  Prof. Dr. Evin BÜYÜKÜNAL Uyruğu: T.C.,
  Mesleği: Tıp Doktoru, Adresi: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Cerrahpaşa -İstanbul.
  Prof. Dr. Haluk ONAT Uyruğu: T.C., Mesleği: Tıp Doktoru,
  Adresi: İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Çapa -İstanbul.
  Prof. Dr. Süheyla SERDENGEÇTİ Uyruğu: T.C., Mesleği:Tıp Doktoru, Adresi: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Cerrahpaşa İstanbul.
  Prof. Dr. Erkan TOPUZ Uyruğu: T.C.,Mesleği:Tıp Doktoru,
  Adresi: İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Direktörü, Çapa -İstanbul.
  Prof. Dr. Necdet ÜSKENT Uyruğu: T.C., Mesleği: Tıp
  Doktoru, Adresi: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Haydarpaşa İstanbul.

  Dernek Üyeleri:

  Madde 5 - Dernekler mevzuatının öngördüğü koşulları taşıyan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyen Dernek üyeleri asli ve onursal olmak üzere iki tiptir.
  a) Asli Üyeler: "Tıbbi Onkoloji Uzmanı" ve "Tıbbi Onkoloji Uzmanlığı Eğitimi" görenlerden oluşur. Dernek üyelik formunu dolduran ve en az iki asli üyenin önerisi ile başvuran adaylar Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilirler.

  b) Onursal Üyeler: Dernek amaçlarına katkıda bulunan kişi ve kurumlarla, tıbbi onkolojinin gelişmesine yardımcı olmuş kişilerden, Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onayı ile seçilirler. Onursal üyeler her türlü toplantıya katılabilirler, ancak oy hakları yoktur.
  Asli üyeliklerin devamı yıllık aidatlarının muntazam ödenmesi ile sağlanır. Aidat miktarları (m. 20/a) hükümlerine göre kararlaştırılır.

  Üyelikten Ayrılma ve Çıkarılma:

  Madde 6 - Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
  Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
  Dernek amaç ve tüzüğüne uymayan, Yönetim Kurulu uyarısına rağmen iki yıl aidatını ödemeyen, meslek onurunu düşürecek bir davranışta bulunan, medeni hakları kaybolmuş üyeler Yönetim Kurulu teklifi ve Genel Kurulu'nun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler

  Derneğin Organları

  Madde 7 - Derneğin organları şunlardır:
  a) Genel Kurul
  b) Yönetim Kurulu
  c) Denetim Kurulu
  d) Yeterlik Kurulu
  e) Bölge Temsilcileri
  f) Onur Kurulu
  g) Genç Onkolog Temsilciler Kurulu

  Genel Kurul:

  Madde 8 - Genel Kurul, asli üyelerden oluşan derneğin en yetkili karar organıdır. İki yılda bir defa Kasım ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte "olağan" toplanır. İlk toplantıda asli üyelerin çoğunluğu sağlanamazsa bir hafta içerisinde yapılacak olan ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ayrıca, Yönetim Kurulu’nun veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da tüm asli üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile 30 gün içinde "olağanüstü" toplanabilir. Üyelerin Genel Kurul'da oy kullanmaları katılan üyeye ait olup tek oydur. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Vekâlet verilemez.

  Genel Kurul Toplantı İlkeleri

  Madde 9 - Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.

  a) Genel Kurul üyeleri, Yönetim Kurulunca düzenlenen ''Genel Kurul Üyeleri Listesi''ndeki adları karşısına imza atarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ile Sekreter Üye tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

  b) Genel Kurul, Genel Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı ve iki Divan Yazmanı seçilir.

  c) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve mevcut gündem maddeleri ile ilişkili maddelerin gündeme konulması zorunludur.

  ç) Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

  d) Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin feshine ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır ve oylamalar açık olarak yapılır.

  e) Yönetim ve Denetim Kurulları'nın raporları incelenir, tartışılır, kabul ya da reddedilir.

  f) Gelecek dönemin tahmini bütçesi ve faaliyet programı belirlenir

  g) Gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu'na ek görev ve yetki verilir.

  h) Üyelikten çıkarılma önerileri incelenir ve karara bağlanır.

  ı) Tüzükte gerekli görülen değişiklikler yapılır.

  i) Gerektiğinde derneğin fesih kararı alınır.

  j) Yönetim ve Denetim Kurulları ile yedekleri seçilir.

  k) Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde Yönetim ve Denetim Kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler listesi mülki idare amirliğine bildirilir.

  Yönetim Kurulu:

  Madde 10 - Yönetim Kurulu 9 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Genel Kurul, Başkan Yardımcısı ile Yönetim Kurulu’nun diğer üyelerini ayrı ayrı gizli oylama ile seçer. Yönetim Kuruluna asil üyelerin en az üçü merkez dışından seçilir. Seçilmiş Başkan Yardımcısı bir sonraki dönemde başkan olarak atanır. Bir önceki dönemden Genel Kurul tarafından seçilmiş Başkan Yardımcısı yoksa ayrıca Başkan seçimi yapılır. Aynı kişi üst üste iki dönem Başkan olamaz. Başkan, seçildiği dönemden sonraki ikinci dönemde yönetim kurulunun tabii üyesi olur, tabii üyeliğinin bitimini takiben iki dönem daha geçmedikçe yeniden yönetim kuruluna seçilemez.

  10.1 Oy sayımı sonucunda eşitlik halinde eşit oy alan adaylar Başkan Yardımcılığı, Başkanlık ve Yönetim Kurulu tabii üyeliği görevlerini aralarında anlaşacakları sırada dönüşümlü olarak ve dönem içindeki eşit sürelerde yerine getirirler

  10.2 Seçilen Yönetim Kurulu kendi arasından Genel Sekreter ve Sayman’ı seçer. Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

  10.3 Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

  10.4 Üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer, yerine en yüksek oyu almış olan yedek üye atanır.

  Yönetim Kurulunun Görevleri:

  Madde 11 - Yönetim Kurulu; Dernekler mevzuatı ve Dernek Tüzüğü sınırları içerisinde her türlü dernek çalışmasını yürütmekle görevlidir.

  Bunun için:


  a) Dernek üyeleri ile ilgili işlemleri yürütür.
  b) Derneğin gelecek dönemine ilişkin bütçesini hazırlar ve bütçenin uygulanmasını sağlar, gerekli harcamaları yapar.
  c) Dernek çalışmalarını sağlamak için gerektiğinde ücretli personel çalıştırır.
  d) Yazışmaları yapar gerekli defterleri tutar.
  e) Her yıl en az bir defa geniş çapta bir bilimsel toplantı düzenler.
  f) Aylık bilimsel toplantıları yapar.
  g) Bütün faaliyetleri rapor haline getirir, olağan Genel Kurul hazırlığını yapar ve orada onaya sunar.
  h) Gerektiğinde olağanüstü Genel Kurul toplantısı için çağrıda bulunur.

  Denetim Kurulu:

  Madde 12 - Genel Kurul tarafından 3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere gizli oyla seçilir. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Derneğin hesap ve kayıtları ile işlem ve faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, en geç bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurul'a sunar. Gerekli gördüğü hallerde olağanüstü Genel Kurul toplantısı çağrısında bulunur. Ayrıca, mevzuatın kendisine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır.

  Derneğin İç Denetim Şekli:

  Madde 13 -
  Dernek Tüzüğünde belirtilen amacın gerçekleşmesine ilişkin olarak, derneğin iç denetim şekli:
  a) Belirtilmiş organların, yan kuruluşların, görevlerinin, yetkilerin ve sorumluluklarının düzenlenmesi,
  b) Üyeleri arasında görüş birliğinin sağlanması ve sürdürülmesi,
  c) Dernek gelirlerinin toplanmasında ve giderlerinin harcanmasında uygulanacak biçim ve yollar üzerinde kurallar konulması,
  ç) Etkenlik özellikleri, sosyal yardım ve benzerleri gibi ilişkin konularda uzman elemanlar raporlarına dayanılarak objektif ölçüler ve değerler getirilmesi ve bunların uygulanması,
  d) Gerekli görülen tüm konuların çözümü için, Genel Kurul'un kararından geçirilen bir yönetmelikler ve yönergeler biçimi ile hazırlanır.

  Yeterlik Kurulu:

  Madde 14 - Yeterlik Kurulu Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az yedi yıllık tıbbi onkoloji uzmanlığı olan 7 üyeden oluşur. Üyelerden biri dernek yönetim kurulu ile koordinasyonu sağlamak amacıyla Dernek Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilir. Yeterlik Kurulu üyeleri üst üste iki dönemden çok görev alamazlar. Bölge temsilcileri Yeterlik Kuruluna aday olabilir. Seçildikleri takdirde bölge temsilciğinden ayrılmaları gerekir. Yeterlik Kurulu Dernek Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yeterlik Kurulu gerektiğinde Dernek Yönetim Kurulu’ dan alt çalışma grupları oluşturulmasını talep edebilir.

  Yeterlik Kurulu Üyelerinin Görevleri:

  Madde 15 -
  a) Tıbbi onkoloji alanında yeterliliğin ulusal düzeyde sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak,
  b) Yeterlik sınavları tarihlerini, giriş aidatını belirlemek ve yıl başında ilan etmek,
  c) Sınav listelerini onaylamak,
  d) Sınav sonuçlarını ilan etmek ve belgeleri onaylamak,
  e) Yönetim kuruluna altı aylık Çalışma Raporları sunmak


  Bölge Temsilcileri:

  Madde 16 - Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az beş bölge temsilciliği bulunur. Bölge temsilcileri o bölgenin dernek üyeleri tarafından seçilir. Bölge temsilcisi seçilebilmek için dernek üyesi olmak gerekir.
  16.1 Bölge temsilcileri istedikleri veya çağrıldıkları Yönetim Kurulu toplantısına katılırlar, fakat oy hakları yoktur.
  16.2 Görev süresi bir dahaki genel kurul toplantısına kadar geçecek 2 yıldır. Seçimler 2 yılda bir yapılan dernek olağan genel kurulunu izleyen 2 ay içinde yapılır. Bu süre içinde olağanüstü bir genel kurul toplanacak ve Yönetim Kurulu değişecek olursa bölge temsilcileri de yeniden seçilir.

  Bölge Temsilcilerinin Görevleri:


  Madde 17 -
  a)
  Derneğin yapacağı Tıbbi Onkoloji Kongreleri’nde Yönetim Kurulu ile birlikte Bilimsel Koordinasyon Kurulu üyeliği yapmak ve bilimsel programı düzenlemek,
  b) TTOD Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu’na (EPOK) bağlı kurs düzenleme ve aktiviteleri kredilendirme alt kurul üyeliği yapmak,
  c) Bölgelerindeki Tıbbi Onkolog’larla Dernek Yönetim Kurulu arasındaki ilişkiyi sağlamak, bölgelerinde Tıbbi Onkoloji ile ilgili aktiviteler yapmak ve yapılan aktiviteleri duyurmak,
  d) Bölgesinde mevcut tıbbi onkoloji uzman ve uzmanlık eğitimi yapan kişilerin dernek üyeliğini sağlamak,
  e) Bölgelerindeki tıbbi onkoloji ile ilgili sorunların çözümü ve duyurulması ile ilgili faaliyetler yürütmek.

  Onur Kurulu:

  Madde 18 - Onur Kurulu, yönetim Kurulu tarafından seçilen 5 üyeden oluşur. Görev süreleri iki yıldır. Kendi aralarından bir Başkan seçerler. Onur Kuruluna seçilebilmek için Tüzükte yer alan asli üyelik koşullarına ek olarak, tıbbi onkoloji alanında en az 15 yıllık deneyimi olmak ve 45 yaşını aşmış bulunmak gerekir. Onur Kurulu, meslek onurunun korunması için her türlü tedbiri almak, gerekirse üyenin Dernekten çıkarılması için Yönetim Kuruluna öneri vermek yetkisindedir.

  Genç Onkologlar Gurubu:

  Madde 19 -

  19.1. Amaç
  Genç Tıbbi Onkolog’ların Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin yönetiminde söz sahibi olmalarını sağlamak, sorunlarına sahip çıkmak, yurt dışı ve yurt içi eğitim, araştırma, burs gibi etkinliklerinin organizasyonunu sağlamaktır.


  19.2. Gurubun Oluşumu:
  Tıbbi Onkoloji yan dal eğitimine devam eden veya yan dal eğitimini tamamlamakla birlikte 40 yaş altındakiler guruba üye olabilirler.


  19.3 Genç Onkolog Temsilciler Kurulu:
  Seçilmiş uzman ve yan dal temsilcileri Genç Onkolog Temsilciler Kurulu’nu oluşturur. Yan dal asistanları, asistan temsilcilerini; 40 yaş altı uzmanlar, uzman temsilcilerini TTOD Yönetim Kurulu’nun belirlediği sayı ve yöntemle seçerler. Temsilcilerin dağılımı seçim yapılan zamandaki mevcut sayısal duruma ve ihtiyaca göre Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Genç Onkolog Temsilciler Kurulu TTOD Yönetim Kurulu’nda Genç Onkologlar Gurubu’nu temsil ederler.


  Derneğin Gelirleri:

  Madde 20 - Derneğin gelirleri şunlardan oluşur:

  a) Asli üyelerin yıllık aidatları: Üye aidatı yılda 20,00 TL’dir. Genel Kurulca saptanır.
  b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi yardım ve bağışlar.
  c) Derneğin amacına uygun çalışma ve hizmet konularındaki faaliyetlerinden elde edilen gelirler (kongre, seminer, sempozyum vb.)
  d) Sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler (balo, yemek, çay, gezi, konser, vb.)
  e) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi işletmeler, ortaklıklardan edilen gelirler,
  f) Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak; belirli yerlere kasa veya kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplama hallerinde elde edilen gelirler,
  h) Diğer gelirler.

  Derneğin Gelir - Gider Usulü:

  Madde 21 – Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
  Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.
  Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
  Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” resmi mercilerden sağlanır veya Yönetim Kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

  Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
  Gelir ve gider konusundaki defter ve belgelerin en az yasada belirtilen süre ile saklanması zorunludur.

  Tutulması Zorunlu Defterler:

  Madde 22 - Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Yönetmelik’te belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
  Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

  22.1. İşletme hesabında tutulacak defterler aşağıdaki gibidir:

  1- Karar Defteri
  2- Üye Kayıt Defteri
  3- Evrak Kayıt Defteri
  4- Alındı Belgesi Kayıt Defteri
  5- Demirbaş Defteri
  6- İşletme Hesabı Defteri

  22.2. Bilanço esasında, 22.1.1 nci maddenin 1 ila 4. bendlerindeki defterlere ek olarak Yevmiye, Büyük ve Envanter Defterleri de tutulur.

  Derneğin Borçlanma Biçimleri:

  Madde 23 - Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurulun onayı ve Yönetim Kurulunun kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

  Yardım ve İşbirliği:

  Madde 24 - Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Ana Tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir.
  Dernek, yukarıda adı geçen kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında Derneğe aynî ya da nakdî katkı sağlayabilirler.

  Yurtdışından Yardım Alınması:

  Madde 25 - Dernek mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

  Tüzük Değişikliği:

  Madde 26 -
  Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
  Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Genel Kurul gündeminde yer almayan tüzük değişikliği için Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin en az 1/10'unun teklifi gerekir.

  Derneğin Feshi:

  Madde 27 - Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, Tüzüğe göre Genel Kurul'a katılma hakkına sahip bulunan Dernek Üyelerinin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise, üyeler ikinci toplantıya çağrılır.
  İkinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Genel Kurul tarafından fesih kararı verildiğinde Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından yedi gün içinde yörenin en yüksek Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir. Genel Kurul tarafından fesih kararı verildiğinde, son yönetim kurulu Tasfiye Kurulu olarak görev yapar. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları Türkiye Kızılay Derneğine devredilir.

  Diğer Hükümler:

  Madde 28 - Bu Tüzük içinde ayrıntıları belirlenmeyen konu ve hükümler için Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği ile Türk Medeni Kanunu’nun ilgili madde ve hükümleri uygulanır.

  Yürürlük:
  Madde 29 - Bu Ana Tüzük değişiklikleri, Olağan Genel Kurulun 23/12/2012 tarihli toplantısında kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

  MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
  Dr. N. Serdar TURHAL
  Dr. İsmail ÇELİK
  Dr. Mahmut GÜMÜŞ
  Dr. Devrim ÇABUK
  Dr. Tarık SALMAN
  Dr. Lütfiye DEMİR
  Dr. Özlem SÖNMEZ
  Dr. Ahmet Taner SÜMBÜL
  Dr. Tarkan YETİŞYİĞİT

 • Yönetim Kurulu


  Başkan

  Dr. N. Serdar Turhal
  Başkan Yardımcısı
  Dr. İsmail Çelik
  Bir Önceki Dönem Başkanı
  Dr. Mahmut Gümüş
  Genel Sekreter Dr. Devrim Çabuk
  Sayman Dr. Tarık Salman
  Üye Dr. Lütfiye Demir
  Üye

  Dr. Özlem Sönmez

  Üye

  Dr. Ahmet Taner Sümbül

   
  Üye Dr. Tarkan Yetişyiğit

   

   

 • Onur Kurulu

  Üye Prof. Dr. Nil Molinas Mandel  
  Üye Prof. Dr. Mehmet Alakavuklar  
  Üye Prof. Dr. Fuat Demirelli  
  Üye Prof. Dr. Mustafa Altınbaş  
  Üye Prof. Dr. Necdet Üskent  
 • Denetleme Kurulu


  Dr. Bülent Orhan  
  Dr. Taflan Salepçi  
  Dr. Aytuğ Üner  

  İki yılda bir Genel Kurul tarafından 3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere gizli oyla seçilir. Derneğin hesap ve kayıtları ile işlem ve faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, en geç 6 ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurul'a sunar. Gerekli gördüğü hallerde olağan-üstü Genel Kurul toplantısı çağrısında bulunur. Ayrıca, mevzuatın kendisine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır.

   

 • Yeterlik Kurulu

  Yeterlik Kurulu Üyeleri
   
  Başkan Dr. Erdem Göker
  Üye Dr. Faysal Dane
  Üye Dr. Lütfiye Demir  
  Üye Dr. Murat Dinçer
  Üye Dr. Burçak Karaca
  Üye Dr. Sadettin Kılıçkap  
  Üye Dr. Leyla Kılıç
 • Eğitim Planlama Organizasyon Kurulu


  Eğitim Planlama ve Organizasyon Kurulu
  (EPOK):

  Tıbbi Onkoloji Derneği'nin Eğitim Kordinasyon Kurulu'nun bir alt kurulu olarak kongre ve sempozyumlar dışındaki tüm eğitim program ve faaliyetlerinin organizasyonundan sorumlu bir kuruldur. Kurul, EPOK'tan sorumlu öğretim üyesi olan bir başkan , bir başkan yardımcısı ve 8 üyeden oluşmaktadır. Türkiye'nin 5 bölgesinden seçimle gelen bölgesinden seçimle gelen birer temsilci ile 1 uzman , 1 genç onkolog ve 1 uzmanlık öğrencisinden (yandal asistanı) oluşmaktadır. 2005 yılında yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

   
  Başkan Dr. Tarkan Yetişyiğit  
  Başkan Yardımcısı Dr . Lütfiye Demir  
  Orta Bölge Temsilcisi Dr. Burak Civelek  
  Güney ve Güneydoğu Bölge Temsilcisi Dr. Hakan Harputluoğlu  
  Kuzey ve Kuzeydoğu Bölge Temsilcisi Dr. Dilek Erdem  
  Batı Bölge Temsilcisi Dr. Özgür Tanrıverdi  
  Marmara ve Kuzeybatı Bölge Temsilcisi Dr. Çiğdem Usul Afşar  
  Uzman Temsilcisi (2019-2020) Dr. Gökhan Çelenkoğlu  
  Uzman Temsilcisi (2019-2020) Dr. Melih Şimşek  
  Genç Onkolog Temsilcisi Dr. Necla Demir  
  Asistan Temsilcisi Dr. Naziye Ak  
 • Bölge Temsilcileri

  Bölge Temsilcileri

  Orta Bölge Temsilcisi Dr. Burak Civelek  
  Güney ve Güneydoğu Bölge Temsilcisi Dr. Hakan Harputluoğlu  
  Kuzey ve Kuzeydoğu Bölge Temsilcisi Dr. Dilek Erdem  
  Batı Bölge Temsilcisi Dr. Özgür Tanrıverdi  
  Marmara ve Kuzeybatı Bölge Temsilcisi Dr. Çiğdem Usul Afşar  
  Uzman Temsilcisi (2019-2020) Dr. Gökhan Çelenkoğlu  
  Uzman Temsilcisi (2019-2020) Dr. Melih Şimşek  
  Genç Onkolog Temsilcisi Dr. Necla Demir  
  Asistan Temsilcisi Dr. Naziye Ak  

   
  Madde 16 :

  Derneğimiz yönetim kurulu tarafından belirlenen en az beş bölge temsilciliği bulunur. Bölge temsilcileri o bölgenin dernek üyeleri tarafından seçilir. Bölge temsilcisi seçilebilmek için dernek üyesi olmak gerekir. Bölge temsilcileri istedikleri veya çağrıldıkları yönetim kurulu toplantısına katılırlar fakat oy hakları yoktur. Görev süresi bir dahaki genel kurul toplantısına kadar geçecek 2 yıldır. Seçimler 2 yılda bir yapılan dernek olağan genel kurulunu izleyen 2 ay içersinde yapılır. Bu süre içersinde olağanüstü bir genel kurul toplanacak ve yönetim kurulu değişecek olursa bölge temsilcileri de yeniden seçilir.

  Bölge Temsilcilerinin Görevleri:

  Madde 17:

  a ) Derneğin yapacağı Tıbbi Onkoloji Kongreleri'nde Bilimsel Koordinasyon Kurulu üyeliği yapmak ve bilimsel programı düzenlemek,
  a) Tıbbi Onkoloji Derneği Eğitimi Koordinasyon Kurulu (TOD-EKK)' na bağlı kurs düzenleme ve aktiviteleri kredilendirme alt kurul üyeliği yapmak,
  b) Bölgelerdeki tıbbi onkologlarla dernek yönetim kurulu arasındaki ilişkiyi sağlamak, bölgelerinde Tıbbi Onkoloji ile ilgili aktiviteler yapmak ve yapılan aktiviteleri duyurmak,
  c) Bölgesinde mevcut tıbbi onkoloji uzman ve uzmanlık eğitimi yapan kişilerin dernek üyeliğini sağlamak,
  d) Bölgelerindeki tıbbi onkoloji ile ilgili sorunların çözümü ve duyurulması ile ilgili faaliyetler yürütmek.

 • Uzman ve Yan Dal Asistan Temsilcileri

  Uzman ve Genç Onkolog Temsilcileri

  Uzman Temsilcisi (2019-2020) Dr. Gökhan Çelenkoğlu  
  Uzman Temsilcisi (2019-2020) Dr. Melih Şimşek  
  Genç Onkolog Temsilcisi Dr. Necla Demir  
  Asistan Temsilcisi Dr. Naziye Ak  
 • Faaliyet Raporları

 • Stratejik Plan

 • "Yengeç"in Peşinde (Türkiye'nin Onkoloji Tarihi)

 Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Kullanıcı Girişi

Şifremi Unuttum