Tıbbi Onkoloji Uzmanlık Öğrencileri - Eğitim Programı


I) TEMEL BILIMSEL ILKELER

 KANSER BIYOLOJISI
Ögretim Hedefleri:

 1. Normal hücre biyolojisi
 2. Karsinogenesisin ana basamaklari
 3. Gen yapisi
 4. Gen ifadesi (expression)
 5. Hücre siklusu
 6. Tedavi ile hücre siklusunun etkilesimi
 7. Tümör hücre kinetikleri
 8. Tümör hücre proliferasyonu
 9. Programlanmis hücre ölümü
 10. Hücre ölümü ile hücre proliferasyonu arasindaki denge
 11. Moleküler teknikler
 12. PCR
 13. Kromozomal analizler
 14. Moleküler ve temel hücre biyolojisinin diger teknikleri

TÜMÖR IMMÜNOLOJISI
Ögretim Hedefleri:

 1. Immün sistemin selüler ve humoral komponentleri
 2. Sitokinlerin immün sistem üzerindeki düzenleyici etkileri
 3. Tümör ve konakçi immün sistemleri arasindaki etkilesim-iletisim
 4. Tümör antijenitesi
 5. Immün sistemin aracilik ettigi tümör anti-tümör sitotoksisite
 6. Sitokinlerin tümör hücresi üzerine direk etkisi

ETIYOLOJI, EPIDEMIYOLOJI, TARAMA (screening) ve KORUNMA

Ögretim Hedefleri:

 1. Onkogenesiste genetik ve çevresel faktörlerin etiolojik rolü
 2. Epidemiyolojik faktörler ve hastaliklarin tanimlayicilari
 3. Tarama ve risk degerlendirmesinin temel prensipleri
 4. Testlerin sensitivite (duyarlilik) ve spesifisiteleri (özgüllük)
 5. Maliyet/yarar orani
 6. Genetik tarama ve danismanin temel prensipleri ve endikasyonlari
 7. Kanser gelisiminde primer, sekonder ve tersiyer korunma

 KLINIK ARASTIRMA ve ISTATISTIK
Ögretim Hedefleri:

 1. Klinik çalismanin planlanmasi
 2. Faz I çalisma
 3. Faz II çalisma
 4. Faz III çalisma
 5. Çalisma planlanmasinda etik konular
 6. Çalisma planlanmasinda düzenleyici konular
 7. Çalisma planlanmasinda hukuki konular
 8. Tedaviye yanitin degerlendirilme kriterleri
 9. Yasam kalitesinin degerlendirilmesi
 10. Istatistigin temelleri
 11. Toksisite degerlendirilmesi ve derecelendirilmesi
 12. Kurumsal ve merkezi etik komitelerin rolü ve islevi
 13. Hastanin bilgilendirilmis onami
 14. Arastirma destek basvurularinin yazilmasindaki temel esaslar
 15. Arastirma destegi veren kurumlar
 16. Tedavi bedeli ve maliyet-etkinlik analizi
 17. Abstrakt hazirlamanin temel prensipleri
 18. Oral ve görüntülü sunum hazirlamanin temel prensipleri
 19. Makale yazmanin temel prensipleri
 20. Yayinlanmis makalelerin bilimsel degeri ve günlük pratige uygulanmasinin degerlendirilmesi (kritize edilmesi)
 21. Uluslararasi çalisma gruplari ile iliskiler

II) MALIGN HASTALIKLARIN TEDAVI ve YÖNETIMINDE TEMEL ILKELER

PATOLOJI/LABORATUVAR/MOLEKÜLER BIYOLOJI
Ögretim Hedefleri:

 1. Biyopsi materyali ve cerrahi spesmenin bir patolog ile gözden geçirilmesi
 2. Yeni patoloji teknikleri
 3. Laboratuar testleri
 4. Serum tümör belirteçleri
 5. Hücre membran belirteçleri
 6. DNA belirteçleri         

EVRELENDIRME ISLEMLERI
Ögretim Hedefleri:

 1. Tümör-Nod-Metastaz evrelendirme sistemi
 2. Klinik evrelendirme islemlerinin endikasyonlari
 3. Radyolojik islemlerin endikasyonlari
 4. Nükleer tip görüntüleme islemlerinin endikasyonlari
 5. Tedaviye yanitin degerlendirilmesi

TEDAVI
Cerrahi
Ögretim Hedefleri:

 1. Cerrahinin endikasyon ve kontrendikasyonlari
 2. Evrelendirme, sifa(kür) ve palyasyonda cerrahinin rolü
 3. Organ koruyucu cerrahi endikasyonlari
 4. Cerrahi ve diger tedavi modalitelerinin siralanmasindaki ilkeler
 5. Definitif cerrahi ve radyoterapi ve/veya diger tedavi modalitelerine yardimci cerrahinin risk ve yararlari
 6. Postoperatif komplikasyonlar

Radyasyon Onkolojisi
Ögretim Hedefleri:

 1. Radyasyon biyolojisinin ilkeleri
 2. Küratif tedavi olarak radyoterapi endikasyonlari
 3. Palyatif tedavi olarak radyoterapi endikasyonlari
 4. Tedavi planlama ve dosimetrinin ilkeleri
 5. Cerrahi ve/veya antikanser ilaçlar ile radyoterapinin siralanmasindaki endikasyonlar
 6. Akut ve geç yan etkiler

Antikanser Ilaçlar
Ögretim Hedefleri:

 1. Malign hastaliklarin primer tedavisinde endikasyon ve amaçlar
 2. Tekrarlamis malign hastalilarin kurtarma tedavisinde endikasyon ve amaçlar
 3. Neoadjuvan tedavideki yararlilik
 4. Eszamanli tedavideki yararlilik
 5. Adjuvan tedavideki yararlilik
 6. Radyasyon duyarlastirici olarak endikasyonlari
 7. Doz ve tedavi gecikmelerinin önemi
 8. Hastalanin eslik eden medikal hastaliklarinin (comorbidite) degerlendirilmesi
 9. Farmakokinetik
 10. Farmakogenomik
 11. Çesitli ajanlarin farmakolojisi
 12. Her antikanser ilacin toksisite profili ve uzun dönemdeki hasarlari
 13. Organ disfonksiyonlarinda doz ve tedavi takvimindeki düzenlemeler

Biyolojik Tedavi
Ögretim Hedefleri:

 1. Biyolojik tedavi endikasyonlari (sitokin ve hematopoetik büyüme faktörleri dahil)
 2. Kendilerine özgü yan etkileri ve bunlarin yönetimi
 3. Kemoterapi kombinasyonlari
 4. Monoklonal antikorlar
 5. Tümör asilari
 6. Hücresel tedavi
 7. Genlere yönelmis tedaviler

Destek ve Palyatif Tedaviler
Ögretim Hedefleri:

 1. Destek tedavi endikasyonlari
 2. Destek tedavinin sinirlari
 3. Destek tedavinin yan etkileri
 4. Palyatif tedavi endikasyonlari
 5. Yasam desteginin sonlandirilmasi
 6. Klinik uygulamada nasil kullanilabilir?

Destek Tedaviler
Ögretim Hedefleri:

 1. Bulanti-kusma etiyolojisi
 2. Anti-emetik ilaçlarin farmakolojisi ve etki mekanizmalari
 3. Anti-emetik ilaçlarin günlük uygulamalarda nasil kullanilmasi gerekir

Enfeksiyon ve Nötropeni
Ögretim Hedefleri:

 1. Enfeksiyon ve nötropenik atesin tani ve yönetim ilkeleri
 2. Enfeksiyonlarin tedavi ve önlenmesi
 3. Hematolojik büyüme faktörlerinin endikasyonlari

Anemi
Ögretim Hedefleri:

 1. Eritrosit süspansiyonu transfüzyonunun endikasyonlari ve komplikasyonlari
 2. Eritrosit süspansiyonu hazirlanmasi
 3. Eritropoetin endikasyonlari

Trombositopeni
Ögretim Hedefleri:

 1. Trombosit süspansiyonu transfüzyonunun endikasyonlari
 2. Trombosit transfüzyonunun komplikasyonlari
 3. Trombosit süspansiyonunun hazirlanmasi ve verilmesi

Kemik iligi ve Periferik Progenitör (kök) Hücreler
Ögretim Hedefleri:

 1. Kemik iligi ve periferik progenitör hücrelerin elde edilmesi ve cryoperservasyonu

Organ Koruma
Ögretim Hedefleri:

 1. Organ koruma yöntemleri ve tedaviler
 2. Çesitli organ koruyucu ajanlarin endikasyonlari ve yan etkileri
 3. Fertilite koruma teknikleri

Mukozit
Ögretim Hedefleri:

 1. Enfeksiyöz mukozit ve antikanser ilaçlara bagli mukozitin ayirt edilmesi
 2. Agri tedavisi ve topikal anestezikler

Malign Efüzyonlar
Ögretim Hedefleri:

 1. Asitin semptom, bulgu ve tedavisi
 2. Plevral efüzyonun semptom, bulgu ve tedavisi
 3. Perikardiyal efüzyonun semptom, bulgu ve tedavisi
 4. Parasentez ile efüzyonlarin tedavisi

Ekstravazasyon
Ögretim Hedefleri:

 1. Ekstravazasyonun önlenmesi
 2. Ektravazasyonun tanisi
 3. Ektravazasyonun tedavisi

Onkolojik Aciller
Ögretim Hedefleri:

 1. Acil girisim gerektiren klinik durumlarin taninmasi (ÖR: spinal kord basisi, perikardiyal tamponat, vd)
 2. Kanser süphesi olan olgularda tani amaçli doku örneklemesinin yapilmasinda uygun yaklasimlar
 3. Akut tedavi
 4. Kronik tedavi

Paraneoplastik sendromlar
Ögretim Hedefleri:

 1. Malignitelerin uzaktan �remote�etkileri
 2. Paraneoplastik sendromlarla en sik birlikte olan maligniteler
 3. Sendromlarin tedavileri

Beslenme Destegi
Ögretim Hedefleri:

 1. Enteral beslenme destegi
 2. Parenteral beslenme destegi
 3. Enteral beslenmenin komplikasyonlari
 4. Parenteral beslenmenin komplikasyonlari

Palyatif Bakim ve Terminal Dönem Bakimi
Ögretim Hedefleri:

 1. Agrinin yeri ve siddetinin degerlendirilmesi
 2. WHO�nun agrida basamak tedavisi
 3. Opiyatlarin ve diger analjeziklerin farmakoloji ve toksisitesi
 4. Kanser agrisinin yönetimi
 5. Invaziv palyatif girisimlerin taninmasi ve yönlendirme

Diger Semptomlar
Ögretim Hedefleri:

 1. Solunum sistemi semptomlarinin palyasyonu
 2. Gastrointestinal sistemin semptomlarinin palyasyonu
 3. Nörolojik semptomlarin palyasyonu
 4. Cilt ve mukoza semptomlari
 5. Anoreksiya ve kaseksi
 6. Dehidratasyon
 7. Terminal dönem semptomlarina nasil yaklasmali?

Iletisim
Ögretim Hedefleri:

 1. Hasta ve ailesi ile iletisim
 2. Kötü haber verme
 3. Zor durumlarda nasil davranmali?
 4. Diger saglik personeli (hemsire, sosyal hizmet görevlisi, hasta bakicisi, psikolog, vd)

Rehabilitasyon
Ögretim Hedefleri:

 1. Özellikle postoperatif durumlarda fizik tedavinin rolü
 2. Mesgale/ugrasi yaratma (occupational) tedavisinin rolü
 3. Konusma (speech) tedavisinin rolü
 4. Yutma tedavisinin rolü

III) KANSERLERIN TANI , TEDAVI ve YÖNETIMLERI

BAS-BOYUN KANSERLERI
Ögretim Hedefleri:

 1. Bas-boyun muayenesi
 2. Bas-boyun kanserlerinde risk faktörleri
 3. Bas-boyun kanserlerinin lokalizasyona göre dogal seyri
 4. Evrelendirme
 5. Panendeskopi
 6. Definitif tedavi olarak cerrahi ve/veya radyoterapi
 7. Kemoterapinin rolü
 8. Ilerlemis (advanced) hastalikta palyasyonun rolü
 9. Organ koruma
 10. Hastalarin uzun dönemde yönetim
 11. Sekonder kanser riski

AKCIGER KANSERI ve MEZOTELYOMA
Ögretim Hedefleri:

 1. Akciger kanserinin gelisiminde risk faktörleri
 2. Mezotelyoma gelisiminde risk faktörleri

Küçük Hücreli Akciger Kanseri
Ögretim Hedefleri:

 1. Sinirli hastalikta multi-modalite yaklasim
 2. Ilerlemis hastalikta kemoterapinin rolü
 3. Santral sinir sistemi tedavilerinin endikasyonlari

Küçük Hücreli Disi Akciger Kanseri
Ögretim Hedefleri:

 1. Inoperabilite kriterleri
 2. Lokalize hastalikta cerrahi ve cerrahi olmayan tekniklerle evrelendirme
 3. Lokalize hastalikta cerrahinin degeri
 4. Lokalize hastalikta kemoterapinin degeri
 5. Lokalize hastalikta radyoterapinin degeri
 6. Lokalize hastalikta kombine modalite tedavinin degeri
 7. Ilerlemis hastalikta palyasyonda kemoterapinin rolü
 8. Ilerlemis hastalikta palyasyonda radyoterapinin rolü

Mezotelyoma
Ögretim Hedefleri:

 1. Risk faktörleri
 2. Cerrahi tedavi kriterleri
 3. Kemoterapinin degeri

GASTROINTESTINAL KANSERLER
Özofagus Kanseri
Ögretim Hedefleri:

 1. Risk faktörleri
 2. Tanida endoskopi endikasyonlari
 3. Evrelendirmede endoskopi endikasyonlari
 4. Beslenme destegi endikasyonlari
 5. Kombine modalite tedavi
 6. Palyatif kemoterapinin rolü
 7. Destek tedaviler

Mide Kanseri
Ögretim Hedefleri:

 1. Risk faktörleri
 2. Cerrahinin rolü
 3. Kombine modalite tedavinin rolü
 4. Palyatif kemoterapinin rolü
 5. Destek tedaviler

Kolon Kanseri
Ögretim Hedefleri:

 1. Cerrahi evrelendirme
 2. Kolon kanserinde adjuvan tedavi endikasyonlari
 3. Rektal kanserlerinde adjuvan tedavi endikasyonlari
 4. Ilerlemis hastalikta kemoterapinin rolü
 5. Kolon kanserinin kalitsal tipleri ve bunlarin yayilim sekilleri ve yönetimleri
 6. Risk faktörleri
 7. Kolorektal kanserlerde tarama
 8. Kemoprevensiyon
 9. Genetik testler

Anal Kanser
Ögretim Hedefleri:

 1. HPV ile iliskisi
 2. Organ korumada kombine modalite tedavinin rolü

Hepatobiliyer Kanser
Ögretim Hedefleri:

 1. Epidemiyoloji
 2. Risk faktörleri
 3. Tani, tarama ve yanit degerlendirmede AFP
 4. Lokalize hastalikta cerrahi endikasyonlari
 5. Sistemik ve intra-arteriyel kemoterapinin rolü

Pankreas Kanseri
Ögretim Hedefleri:

 1. Risk faktörleri
 2. Genetik
 3. Endoskopinin rolü
 4. Moleküler taninin rolü
 5. Cerrahinin küratif ve palyatif tedavideki rolü
 6. Ilerlemis hastalikta kemoterapinin palyatif rolü

GENITOÜRINER KANSERLER
Renal Hücreli Kanser
Ögretim Hedefleri:

 1. Tani
 2. Paraneoplastik sendromlar
 3. Lokalize hastalikta cerrahinin küratif rolü
 4. Ilerlemis hastalikta biyolojik tedavilerin rolü

Ürotelyal Kanserler
Ögretim Hedefleri:

 1. Risk faktörleri
 2. Lokalize ve invaziv hastalik arasindaki farklar
 3. Degisici epitel karsinomlarda (transitional-cell carcinoma) nüks egilimi
 4. Idrar sitolojisinin evrelendirme ve takipteki rolü
 5. Sistoskopinin evrelendirme ve takipteki rolü
 6. Yüzeysel mesane kanserinde intravesikal tedavinin rolü
 7. Erken evre invaziv  kanserlerde cerrahin rolü
 8. Kombine modalite tedavi
 9. Metastatik degisici epitel karsinomlarin yönetimi

Penil Kanser
Ögretim Hedefleri:

 1. Penil kanserlerin etyolojisinde HPV�nin rolü
 2. Kombine modalite tedavinin rolü

Prostat Kanseri
Ögretim Hedefleri:

 1. Epidemiyoloji
 2. Prostat kanseri taramasi
 3. Tarama ve takipte PSA endikasyonlari
 4. Histolojik derecenin önemi
 5. Erken evre hastaligin yönetiminde gözlemin rolü
 6. Erken evre hastaligin yönetiminde cerrahinin rolü
 7. Erken evre hastaligin yönetiminde radyoterapinin rolü
 8. Ilerlemis hastalikta hormonal tedavi uygulanmasi
 9. Ilerlemis hastalikta kemoterapi uygulanmasi

Germ Hücre Tümörleri
Ögretim Hedefleri:

 1. IGCCG (International Germ Cell Collaborative Group) siniflandirmasi
 2. Tümör belirteçlerinin tani, prognoz ve takipte kullanilmasi
 3. Cerrahinin rolü
 4. Radyoterapinin rolü
 5. Kemoterapinin rolü
 6. Ilerlemis hastalikta kombine kemoterapi

JINEKOLOJIK KANSERLER
Over Kanseri
Ögretim Hedefleri:

 1. Over kanserinde herediter yatkinlik
 2. Ilk evrelendirmede cerrahi islemlerin rolü
 3. Ilk tedavide cerrahinin rolü
 4. Sistemik tedavide cerrahinin rolü
 5. Lokalize hastalikta kemoterapi endikasyonlari
 6. Ilerlemis hastalikta kemoterapi endikasyonlari

Uterus Kanseri
Ögretim Hedefleri:

 • Endometrium kanserin etyolojisinde hormonlar ve hormonal tedavilerin rolü
 • Erken evre hastalikta cerrahinin küratif rolü
 • Ilerlemis hastalikta multidisipliner yaklasimda radyoterapinin rolü
 • Lokal hastaligin tedavisinde kemoterapinin rolü
 • Metastatik hastaligin tedavisinde kemoterapinin rolü
 • Lokal hastaligin tedavisinde hormonal tedavinin rolü
 • Metastatik hastaligin tedavisinde hormonal tedavinin rolü

Serviks Kanseri
Ögretim Hedefleri:

 1. Serviks kanserinde risk faktörleri
 2. Cerrahi seçimi bazinda evrelendirme
 3. Radyoterapi bazinda evrelendirme
 4. Ilerlemis hastaligin tedavisinde kemoterapinin rolü

Vulvar ve Vajinal Kanserler
Ögretim Hedefleri:

 1. Anneleri gebelik sirasinda dietilstil bestrol alan kadinlarda vajinanin berrak hücreli (clear cell) karsinomasinin olusmasi
 2. Takip
 3. Tedavi-yönetim
 4. Erken evre hastalikta küratif cerrahi
 5. Ilerlemis hastalikta kombine modalite tedavisi

Meme Kanseri
Ögretim Hedefleri:

 1. Mamogram yorumlanmasi
 2. Meme ultrasonografisinin yorumlanmasi
 3. Meme MRI�nin yorumlanmasi
 4. Patolojik ve prognostik faktörler
 5. Primer tedavi seçimini etkileyen faktörler (reseptör tayini dahil)
 6. Ilerlemis hastalikta hormonal tedavi
 7. Ilerlemis hastalikta kemoterapi
 8. Adjuvan tedavi endikasyonlari
 9. Elektif kemoterapi rejimlerinin rolü
 10. Aile hikayesinin önemi ve genetik test ve danismanin önemi

Sarkomlar
Ögretim Hedefleri:

 1. Primer kemik sarkomlarinin gelisimini kolaylastiran faktörler
 2. Patolojik siniflandirma
 3. Ekstremite koruma endikasyonlari ve adjuvan kemoterai
 4. Kombine modalite tedavinin rolü

Yumusak Doku Sarkomlari
Ögretim Hedefleri:

 1. Ilk tanida cerrahi
 2. Ekstremite koruma endikasyonlari
 3. Kemoterapinin rolü
 4. Cerrahinin rolü
 5. Radyoterapinin rolü
 6. Gastrointestinal tümörlerde spesifik tibbi tedavi

 

CILT KANSERLERI
Melanoma
Ögretim Hedefleri:

 1. Risk faktörleri
 2. Primer melanoma ve prekürsör lezyonu displastik nevüsün klinik görüntüsü
 3. Cilt lezyonlarinda benign ve potansiyel olarak malign görünümlü olanlarin ayirimi
 4. Prognozu belirlemede tümör derinligi ve diger prognostik faktörlerin degeri
 5. Tani koyma ve küratif rezeksiyonda cerrahi islemler
 6. Adjuvan tedavide biyolojik tedavilerin endikasyonlari
 7. Ilerlemis hastalikta kemoterapinin risk ve yararlari
 8. Melanomada primer korunma
 9. Melanoma gelisme riski yüksek hastalari tanima ve danisma

Bazal Hücreli ve Skuamoz Hücreli Kanserler
Ögretim Hedefleri:

 1. Lezyonlarin klinik görüntüsü
 2. Günes isini ile temasla birlikteligi
 3. Kanser tedavisinin uzun dönemde gelisen komplikasyonlari

ENDOKRIN KANSERLER
Ögretim Hedefleri:

 1. Tanisal islemler
 2. Endokrin kanserlerin tedavisi
 3. Spesifik genetik defektlere bagli bir kanser sendromunun bir parçasi olarak endokrin kanser
 4. Antikanser ilaçlarin rolü

SANTRAL SINIR SISTENI MALIGNITELERI
Ögretim Hedefleri:

 1. Primer hastaligin cerrahi tedavisi
 2. Metastatik hastalikta cerrahinin rolü
 3. Primer hastalikta radyoterapinin rolü
 4. Primer hastalikra kemoterapinin rolü
 5. Metastatik hastalikta kemoterapinin rolü

PRIMERI BILINMEYEN KANSERLER
Ögretim Hedefleri:

 1. Tümör histopatolojisinin önemi
 2. Tanisal islemleri yönlendirmede patolojik analiz
 3. Tanisal islemleri yönlendirmede tümör belirteçleri
 4. Tedavinin sagkalimi etkileyebilecegi durumlari tanima-ayirdetme
 5. Palyatif tedavi

HEMATOLOJIK MALIGNITELER
Lösemi
Ögretim Hedefleri:

 1. Tanida patolojik teknikler
 2. Tanida moleküler biyolojik teknikler:
 3. Sitogenetik
 4. Immün-fenotiplendirme
 5. PCR
 6. Güncel tedavi önerileri ve bunlarin eriskin popülasyon ve yaslilara adaptasyonu

Akut Lösemi ve Myelodisplazi
Ögretim Hedefleri:

 1. Lösemi gelisimde risk faktörleri
 2. French-American-British (FAB)siniflandirmasi
 3. Siniflamanin prognoz ve tedaviye etkisi
 4. Kemik iligi transplantasyonu
 5. Diferansiyasyon tedavisinin degeri

Kronik Lösemiler
Ögretim Hedefleri:

 1. Periferik yayma
 2. Güncel terapötik yaklasimlar
 3. Kemik iligi transplantasyon endikasyonlari

Lenfomalar
Ögretim Hedefleri:

 1. Ann Arbor Evrelendirme siniflandirmasi
 2. Dünya Saglik Organizasyonu (WHO) siniflandirmasi

Hodgkin Hastaligi
Ögretim Hedefleri:

 1. Hodgkin hastaliginin evrelendirilmesi
 2. Cerrahi evrelendirme endikasyonlari
 3. Erken evre hastalikta radyoterapi
 4. Evre II, III ve IV'de kemoterapi endikasyonlari
 5. Tedavinin uzun dönemde gelisen komplikasyonlari
 6. Hastalarin takibi
 7. Nüks etmis veya dirençli hastalikta kemik iligi transplantasyon endikasyonlari

Non-Hodgkin Lenfomalar
Ögretim Hedefleri:

 1. HIV ve immünsüpresyon ile iliskili lenfomalar
 2. Revised European-American Lymphoma (REAL) siniflamasi
 3. Uluslararasi prognostik faktörler (IPI)
 4. Kemoterapinin rolü
 5. Nüksetmis ve refrakter olgularda kemik iligi transplantasyonunun degeri
 6. Düsük dereceli (low-grade) lenfomalarin farkli tipleri (tedavi ne zaman, gözlem ne zaman endikedir)
 7. Radyoterapinin rolü
 8. Cerrahinin rolü
 9. Monoklonal antikorlari de içeren kemoterapinin tedavideki rolü
 10. Yüksek dereceli (high-grade) lenfomalarin klinik özellikleri
 11. Yüksek dereceli (high-grade) lenfomalarda intensif tedavinin rolü

T-Hücreli Cilt Lenfomalari
Ögretim Hedefleri:

 1. Farkli evrelerdeki klinik görünüm
 2. Tanida immünfenotiplendirmenin önemi
 3. Ilk tedavide ultraviyole A ve psoralenin rolü
 4. Ilk tedavide radyoterapinin rolü
 5. Ilk tedavide topikal kemoterapinin rolü
 6. Ilerlemis veya refrakter hastalikta kemoterapinin palyatif rolü
 7. Ilerlemis veya refrakter hastalikta biyolojik ajanlarin palyatif rolü
 8. Ilerlemis veya refrakter hastalikta radyoterapinin palyatif rolü

Plazma Hücre Diskrazileri
Ögretim Hedefleri:

 1. Plazma hücre diskrazileri MGUS�dan (Monoclonal Gammopathy of Unknown Significance) nasil ayirt edilir
 2. Waldenström makroglobulinemisi
 3. Plazmasitoma
 4. Multipl myeloma
 5. POEMS (polinöropati, organomegali, endokrinopati, monoklonal protein, cilt degisiklikleri)
 6. Plazma hücreli lösemi
 7. Her durumda tedavi endikasyonlari

AIDS ile iliskili Maligniteler
Ögretim Hedefleri:

 1. AIDS ve immünsüpresyon ile SSS tümörlerinin iliskisi
 2. Tedavi endikasyonlari
 3. Birlikte olan medikal problemlerle ilgili toksisitede artis
 4. Sik görülen firsatçi enfeksiyonlarin profilaksi ve tedavisi

HASTA EGITIMI
Genetik Danisma
Ögretim Hedefleri:

 1. Hastada ve hastanin ailesinde kanser riskindeki artisin degerlendirilmesi
 2. Genetik tarama ve danismanin prensipleri

Sagligin Korunmasi
Ögretim Hedefleri:

 1. Daha sonra olusabilecek kanserler konusunda hasta ve ailesine danismanlik yapilmasi
 2. Diyet
 3. Sigara
 4. Alkol
 5. Günes isinina maruziyet

Uzun Dönemde Gelisen Komplikasyonlar
Ögretim Hedefleri:

 1. Her tedavi modalitesinin uzun dönemde gelisen komplikasyonlarini tanima

Tedaviye Bagli Gelisen Kanser Riski
Ögretim Hedefleri:

 1. Kemoterapiden sonra AML
 2. Radyasyona bagli sarkomlar

Endokrin Fonksiyon Bozukluklari
Ögretim Hedefleri:

 1. Boyun radyasyonundan sonra hipotiroidizm
 2. Kemoterapiye bagli sterilite
 3. Kemopreventif tedbirler
 4. Takip araligi ve yapilmasi önerilen testler
 Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Kullanıcı Girişi

Şifremi Unuttum