Tıbbi Onkoloji Derneği Canlı Yayın

 

Başkan
 
   
Başkan Yardımcısı Dr. Murat Dinçer
Bir Önceki Dönem Başkanı Dr. N. Serdar Turhal
Genel Sekreter Dr. Özlem Sönmez
Sayman Dr. Mustafa Teoman Yanmaz
Üye Dr. Faysal Dane
Üye Dr. Deniz Tural
Üye Dr. Meral Günaldı  
Üye Dr. Hilmi Kodaz  
Üye Dr. Şeyda Gündüz