Bölge Temsilcileri

Orta Bölge Temsilcisi Dr. Burak Civelek  
Güney ve Güneydoğu Bölge Temsilcisi Dr. Hakan Harputluoğlu  
Kuzey ve Kuzeydoğu Bölge Temsilcisi Dr. Dilek Erdem  
Batı Bölge Temsilcisi Dr. Özgür Tanrıverdi  
Marmara ve Kuzeybatı Bölge Temsilcisi Dr. Çiğdem Usul Afşar  
Uzman Temsilcisi (2019) Dr. Gökhan Çelenkoğlu  
Uzman Temsilcisi (2020) Dr. Melih Şimşek  
Genç Onkolog Temsilcisi Dr. Necla Demir  
Asistan Temsilcisi Dr. Naziye Ak  

 
Madde 16 :

Derneğimiz yönetim kurulu tarafından belirlenen en az beş bölge temsilciliği bulunur. Bölge temsilcileri o bölgenin dernek üyeleri tarafından seçilir. Bölge temsilcisi seçilebilmek için dernek üyesi olmak gerekir. Bölge temsilcileri istedikleri veya çağrıldıkları yönetim kurulu toplantısına katılırlar fakat oy hakları yoktur. Görev süresi bir dahaki genel kurul toplantısına kadar geçecek 2 yıldır. Seçimler 2 yılda bir yapılan dernek olağan genel kurulunu izleyen 2 ay içersinde yapılır. Bu süre içersinde olağanüstü bir genel kurul toplanacak ve yönetim kurulu değişecek olursa bölge temsilcileri de yeniden seçilir.

Bölge Temsilcilerinin Görevleri:

Madde 17:

a ) Derneğin yapacağı Tıbbi Onkoloji Kongreleri'nde Bilimsel Koordinasyon Kurulu üyeliği yapmak ve bilimsel programı düzenlemek,
a) Tıbbi Onkoloji Derneği Eğitimi Koordinasyon Kurulu (TOD-EKK)' na bağlı kurs düzenleme ve aktiviteleri kredilendirme alt kurul üyeliği yapmak,
b) Bölgelerdeki tıbbi onkologlarla dernek yönetim kurulu arasındaki ilişkiyi sağlamak, bölgelerinde Tıbbi Onkoloji ile ilgili aktiviteler yapmak ve yapılan aktiviteleri duyurmak,
c) Bölgesinde mevcut tıbbi onkoloji uzman ve uzmanlık eğitimi yapan kişilerin dernek üyeliğini sağlamak,
d) Bölgelerindeki tıbbi onkoloji ile ilgili sorunların çözümü ve duyurulması ile ilgili faaliyetler yürütmek.