Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler


Eğitim Planlama ve Organizasyon Kurulu (EPOK):

Tıbbi Onkoloji Derneği'nin Eğitim Kordinasyon Kurulu'nun bir alt kurulu olarak kongre ve sempozyumlar dışındaki tüm eğitim program ve faaliyetlerinin organizasyonundan sorumlu bir kuruldur. Kurul, EPOK'tan sorumlu öğretim üyesi olan bir başkan , bir başkan yardımcısı ve 8 üyeden oluşmaktadır. Türkiye'nin 7 bölgesinden seçimle gelen bölgesinden seçimle gelen birer temsilci ile 1 uzman , 1 genç onkolog ve 1 uzmanlık öğrencisinden (yandal asistanı) oluşmaktadır. 2005 yılında yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

 
Başkan Dr. Nebi Serkan Demirci  
Marmara Bölgesi Temsilcisi Dr. Abdilkerim Oyman  
İç Anadolu Bölgesi Temsilcisi Dr. Serdar Karakaya  
Ege Bölgesi Temsilcisi Dr. Bilgin Demir  
Akdeniz Bölgesi Temsilcisi Dr. Tolga Köşeci  
Karadeniz Bölgesi Temsilcisi Dr. Metin Pehlivan  
Doğu Anadolu Bölgesi Temsilcisi Dr. Birol Yıldız  
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Temsilcisi Dr. Yakup Ergün  
Uzman Temsilcisi Dr. Şaban Seçmeler  
Genç Onkolog Temsilcisi Dr. Deniz Can Güven  
Yan Dal Asistan Temsilcisi Dr. Serhat Demirer