Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler
Yönetim Kurulu Üyeleri

 
Başkan Dr.Bülent Berkarda Üye Dr.Süheyla Serdengeçti
Başkan Yrd.
Dr.Haluk Onat Üye Dr.Nil Molinas  
G.Sekreter Dr.N.Faruk Aykan Üye Dr.Erkan Topuz
Sayman Dr.Pınar Saip