Yeterlilik Sınavı

Değerli Üyemiz,
 
TTOD kongresi sırasında 23 Mart 2014 tarihinde Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Yeterlilik Sınavında başarı puanı yüz  üzerinden 60 puandır.  Yeterlilik Sınavına girip  Yeterlilik Belgesi  alabilmek için tıbbi onkoloji uzmanı olmak veya tıbbi onkoloji uzmanlık eğitiminin 3. yılı içinde olmak gerekir. Bu sınava tıbbi onkoloji yan dal eğitimi  almakta olanlar da Gelişim Sınavı kapsamında girebilirler. Ama başarılı olsalar bile Yeterlilik Belgesi alamazlar. Sınav sonuçları sınava girenlere özel olarak bildirilecek,  dernek sitesinden yayınlanmayacaktır. Sınava girmek isteyenler  14  Mart 2014 tarihine kadar tibbionkolojidernegi@gmail.com adresine başvurabilirler.
 
 
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği