Türk Onkoloji Grubu Derneği Lenfoma/Myeloma Çalışma Grubu'nun Anketi

Sayın Katılımcı,

Bu anket formunda Non-Hodgkin ve Hodgkin lenomalı hastaların kemoterapi sonrası tam yanıt elde edildikten sonra konsolidasyon radyoterapisi konusunda tıbbi onkolojisi, radyasyon onkolojisi ve hematoloji uzmanlarının bakış açılarının belirlenmesine yönelik sorular yer almaktadır. Anket soruları sizlerin bu konudaki tutumlarınızı belirlemeye yönelik hazırlanmıştır.

Bu ankette vermiş olduğunuz yanıtlar üçüncü şahıslar ile doğrudan paylaşılmayacaktır. Elde edilen bulgular bilimsel bir veri olarak; Kasım-2014'de yapılmış olan 10. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı'nda Lenfoma/Myeloma Çalışma Grubu tarafından onaylanan "çalışmanın sonuç bildirgesinde yer alacaktır.

https://docs.google.com/forms/d/1o94i5t0QAz75bxXTpTieauIFwa1m5aXh2u_VnFVBNQY/viewform

Anketimize katılımınız ve samimi yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Lenfoma/Myeloma Çalışma Grubu Adına;

Prof. Dr. Semra Paydaş                                                                 Prof. Dr. İbrahim Barışta