Türk Onkoloji Grubu Derneği Destek Tedaviler Çalışma Grubu'nun Anketi

Sayın Katılımcı,

Sizleri Türk Onkoloji Grubu Derneği Destek Tedaviler Çalışma Grubu'nun bir anketine davet etmek istiyoruz. Bu anket formunda "defansif tıp uygulamaları" konusunda sorular yer almaktadır. Anket soruları sizlerin bu konudaki tutumlarınızı belirlemeye yönelik hazırlanmıştır.
Bu ankette vermiş olduğunuz yanıtlar üçüncü şahıslar ile doğrudan paylaşılmayacaktır. Elde edilen bulgular bilimsel bir veri olarak; Kasım-2013'de yapılmış olan 9. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı'nda  Destek Tedaviler Çalışma Grubu tarafından onaylanan "Sysiphus Çalışması"nın sonuç bildirgesinde yer alacaktır.
Klinik pratiğimizde defansif tıp uygulamalarının "onkoloji" alanında ne durumda olduğunu belirlemeye çalışan bu anket ile günümüzde daha sık iç içe olmak zorunda kaldığımız "malpraktis", "sağlık hukuku" ve "defansif tıp" konularında farkındalık yaratmak istedik.
Anketimize katılımınız ve samimi yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
 
 
https://docs.google.com/forms/d/1CXk4p_C60Zg6a79iomM1JgLzIfBTDanP3pYzqOuYcgY/viewform
 
 

DESTEK TEDAVİLER GRUBU adına,
                                                           Başkan                      : Prof.. Dr. Filiz Çay Şenler
                                                           Başkan Yardımcısı  : Prof. Dr. Şeref Kömürcü
                                                           Proje Koordinatörü  : Yrd. Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi