''Türk Genç Onkologlarının" İlk Resmi Buluşması Gerçekleşti

TÜRK GENÇ ONKOLOGLARININ İLK RESMİ BULUŞMASI

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta 19-23 Nisan tarihlerinde Antalya’da 20. Ulusal Kanser Kongresi (UKK) gerçekleştirildi. Bu kongrenin tıbbi onkoloji camiası açısından önemi sadece ulusal düzeyde gerçekleştirilen, kanser tedavisindeki yenilikler ve multidisipliner yaklaşımların gözden geçirildiği bir toplantı olmasından ibaret değildi. Kongreye önem katan başka bir özelliğin bugüne kadar ilk defa olarak Genç Tıbbi Onkologların derneğimiz düzeyinde bir ses olarak kabul edilmesi ve bizlerin geleceğe dair beklentilerinin tartışıldığı bir ortam yaratılması olduğunu düşünüyoruz.

Aktif olarak büyüyen bir topluluk olan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin (TTOD) üyelerinin bugün %33’ü ESMO’nun tariflediği “Genç Onkolog” tanımına uymaktadır. Şüphesiz bu büyümenin sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için zamanında ve doğru uygulanacak stratejiler geliştirilmelidir. Hem TTOD’nin kendi gelişimi, hem de ESMO ile entegrasyonun bir parçası olduğu düşünülen, genç tıbbi onkologların bir araya getirilmesi, sorun ve beklentilerinin daha iyi tespiti ve hedefe yönelik çözümlerin kısa sürede sunulabilmesi amacıyla derneğimiz çatısı altında “Genç Tıbbi Onkologlar Kurulu ” pozisyonu oluşturulmuştu. Bu pozisyon için geniş katılımlı bir seçim sürecinden sonra Dr. Mehmet Akif ÖZTÜRK TTOD’nin ilk seçilmiş Genç Onkologlar Kurulu Uzman Temsilcisi ve Dr. Ozan YAZICI da Yan Dal Asistan Temsilcisi olmuştu.

TTOD Yönetim Kurulu seçim sonrası dönemde, aynı zamanda sembolik bir anlamının olduğunu da düşündüğümüz, ilk Ulusal Kanser Kongresi’nde gerçekleştirilmesi planlanan bir genç onkolog oturumu kararı almıştı. Bu oturum 22 Nisan pazartesi günü, 30 ‘un üzerinde genç onkoloğun katılımıyla UKK’da gerçekleştirildi.

Eş başkanlıklarını Prof. Dr. Ahmet DEMİRKAZIK (ESMO Türkiye temsilcisi), Prof. Dr. Hüseyin ABALI (TTOD yönetim kurulu üyesi ve genç onkologlar mentörü) ve Dr. Ozan YAZICI’nın yaptığı, sadece genç onkologlara ayrılan bu tarihi toplantıda; TTOD’nin ve ESMO’nun genç onkologlara bakışı, ESMO’nun sunduğu fırsatlar, Avrupalı bazı genç meslektaşlarımızın bizlere ilham verebilecek tecrübeleri, genç onkologların bugünlere nasıl geldiği ve gelecekten somut beklentilerimizin neler olduğu dernek başkanımız Prof. Dr. Pınar SAİP, ESMO Genç onkologlar koordinatörü Katharine Fumasoli, eski yan dal temsilcimiz Dr. İbrahim PETEKKAYA ve genç onkolog uzman temsilcisi Dr. Mehmet Akif ÖZTÜRK tarafından tartışıldı.

Toplantı öncesi ve sonrasında, kaldıkları süre boyunca ESMO ekibiyle yakın bir diyalog ve görüş alış verişi ortamı yaratılmasına azami gayret gösteren genç onkologlarımızdan birçok isim, birebir kendilerini tanıtma fırsatı buldu. Gençlerin ESMO ile yakınlaşması sürecinde muhatabımızla olan ilişkilerin mekanik düzeyde kalmaması gerektiği, Avrupa’da samimi bir havada büyütülecek sosyal ağımızın pek çok arkadaşımıza yeni fırsatlar yaratacağı izlenimi edinildi. ESMO ekibi ise 2 günlük birlikteliğimiz sonunda; yaratılan sıcak ve işbirliğine hevesli ortamdan çok etkilendiklerini, potansiyelimizin oldukça yüksek olduğunu düşündüklerini, TTOD yönetiminin bizlere verdiği desteğin çok önemli olduğunu ve ESMO genç onkolog komitesinde en kısa zamanda yer almamızdan duyacaklarını memnuniyeti ifade ettiler.

Hazırlık döneminde bizlere tatlı bir heyecan ve aynı zamanda gerginlik yaşatan bu toplantının bıraktığı izlenimleri ve sonuçları şöyle özetleyebiliriz:

• Arkadaşlarımızdan alınan pozitif geri dönüşler nedeniyle, genç onkologlar olarak -mentörler eşliğinde- farklı içerikli benzer toplantı aktiviteleri yapmalıyız.

• Muhtemel kariyer fırsatları nedeniyle gençler, ESMO düzeyinde daha aktif ve girişimci olmalıdır. Avrupalı merkezlerin tıbbi onkoloji alanında genç ve dinamik beyinlere ihtiyaçları var. Ancak basamakları teker teker çıkmamız gerektiğine şüphe yok.

• Grup olarak ESMO düzeyindeki ne kadar aktif olduğumuzu göstermenin her bir genç onkoloğa bireysel, pozitif, geri dönüşleri olacaktır. Bu nedenle her bir arkadaşımızın ilerleyen dönemde genç onkolog aktivitelerine desteği (ör: online Journal club) çok önemlidir.

Yeni, daha yüksek – belki de uluslararası- katılımlı toplantılarda görüşebilmek ve farklı genç onkolog projelerinde beraber yer alabilmek ümidiyle.

Saygılarımızla,

Dr. Ozan YAZICI
Dr. Mehmet Akif ÖZTÜRK