TTB Udek Yürütme Kurulu'ndan gelen yazı

Sayın Üyemiz

TTB Udek Yürütme Kurulu'ndan gelen yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.


Saygılarımızla
Tıbbi Onkoloji Derneği

 

Sayın Başkan;

Mayıs ayı sonunda ülkemizde kamuoyunun/toplumun gündemine kürtaj tartışması girmiş olup basındaki haberlere göre Haziran ayı içerisinde konu ile ilgili bir yasanın çıkartılacağı belirtilmektedir. Türk Tabipleri Birliği kürtaj tartışmasının taraflarının ve boyutlarının çok geniş olduğunun farkındadır. Ancak doğrudan insan yaşamı ve sağlığı ile ilgili bu başlıkta Türkiye tıp camiasının da görüşlerini ifade etmesinde sayısız yarar bulunmaktadır.

 

Bu amaçla olabildiğince sade ve kısa bir metin kaleme alınmış olup uzmanlık derneklerinin uygun gördükleri takdirde imzalarını vermeleri ve önümüzdeki günler içerisinde bu metnin altındaki imzalarla birlikte kamuoyu ile paylaşılması yerinde olacaktır.

İkinci bir başlık olarak sağlık alanındaki şiddet ile ilgili 27 Mayıs 2012 tarihinde yapılan toplantı sonrası hazırlanan metinde bütün uzmanlık derneklerinin imzasına açılmaktadır. Dr. Ersin Arslan’ın öldürülüşünün ikinci ayının 16 Haziran 2012 tarihinde dolacağı düşünüldüğünde önümüzdeki günlerde bu metnin de uygun bir zamanlamayla kamuoyu ile paylaşılması düşünülmektedir.

Her iki metin ile ilgili derneğinizin adının yer alıp almayacağı konusundaki görüşünüzü ve onay verdiğiniz takdirde hangi metne/metinlere onay verdiğinizi açıkça ifade ederek 15 Haziran 2012 tarihine kadar eş zamanlı olarak gpe@ttb.org.tr ve diaslan.dr@gmail.com iletmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

TTB UDEK Yürütme Kurulu

Ek'ler: Kürtaj Metni ve Şiddet Metni