TTB Gündeminde​n...Web sayfasına Taşınan önemli Güncel Konular Hakkında....

Değerli Üyemiz,

 
Mecliste bekleyen yeni torba yasa ile ilgili Türk Tabipler Birliği'nin görüşlerine http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/torba-4069.html adresinden ulaşabilirsiniz.

 
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği