TTB den Gelen Yazı

Sayın Üyemiz

Türk Tabipleri Birliği'nden gelen yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.


Saygılarımızla
Tıbbi Onkoloji Derneği

 

Sayın Başkan,

Sizleri TTB tarafından Mart ayında yayınlanmış bir dokumandan haberdar etmek istiyoruz. Hekimlik Sorunları (2012) http://www.ttb.org.tr/kutuphane/hekimsorunlari.pdf
 

Çalışmalarınıza katkı sunabilmesi dileğiyle,
 

TTB-UDEK Yürütme Kurulu adına,
Dilek Aslan