TTB den Gelen Yazi

Sayın Üyemiz,

Türk Tabipleri Birliği'nden gelen yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla
Tıbbi Onkoloji DerneğiSayın Başkan,
 
Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu kuruldu...
 
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/ohk-3046.html
 
Derneğiniz üyesi olan ve bu çalışma alanı kapsamında görev yapan meslektaşlarınıza duyurabilmenizi dileriz.
 
Bu alandaki deneyimlerinizin aktarılmasını, (varsa) bu konudaki sorunlarınızın paylaşılabilmesini dilediğiniz takdirde kol ile iletişim-işbirliği sürecine katkı sağlayabileceğimizi bilmenizi isteriz.
 
 
Saygılarımızla
 
TTB-UDEK Yürütme Kurulu