Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğinde Değişiklik

Değerli Üyemiz,


26.07.2014 tarih 29072 numaralı sayısında Resmi Gazetede yayımlanan “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile ilgi bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

TTOD Hukuk Danışmanlığı