"TAM GÜN” YASASININ İPTALİ

Sayın Üyemiz,

Kamuda çalışan hekimler ve üniversitelerde çalışan öğretim üyelerine 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen çalışma sınırlamalarına ilişkin hükümler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal etmiş ve karar 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tıp Fakültelerinde kendi adına sağlık hizmeti vermesi engellenen ve ek ödeme alamayan öğretim üyeleri, uygulama işlemlerinin düzeltilmesi için rektörlüklere başvurabilirler. Konuya ilişkin TTB Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan başvuru dilekçesi örneği ekte sunulmaktadır. (Dilekçe örneği için tıklayınız)

İptal edilen hükümler bu defa bir torba kanunla yeniden düzenlenmiş, hazırlanan tasarı Meclis komisyonlarından geçmiştir. TBMM’nin tatile girmesi nedeniyle kanunlaşmayan tasarının Ekim ayında başlayacak yeni yasama yılında kanunlaşması beklenmektedir. Tasarının bu biçimde kanunlaşması durumunda yine Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacak ve iptali istenecektir, ancak bu düzenlemenin yürürlüğe girmesine kadar iptal kararının gereğini yerine getirmeyen kurumlara hitaben dilekçe verilmesinde fayda görülmektedir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Av. Ersin SOYBAŞ
TTOD Hukuk Müşaviri


Tam Gün Yasası İptali için Dilekçe Örneği